วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ปั้นสตาร์ตอัพเกษตรรุ่นใหม่

ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สนช.ตั้งศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเกษตร หรือ Agro Business Creative Center เรียกสั้นๆว่า ABC Center ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสและความท้าทายของนักรบธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรรุ่นใหม่เป็นอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันสร้างธุรกิจนวัตกรรมสตาร์ตอัพด้านการเกษตร หรือ AgTech Innovation Startup ให้เกิดเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมเกษตร ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ มีการทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เป็นเกษตรกรรมของอนาคต เช่น เกษตรกรรมแบบแม่นยำสูง หรือฟาร์มอัจฉริยะ เกษตรหุ่นยนต์ การจัดการเกษตรแปลงใหญ่และการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร นวัตกรรมเกษตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หนีไปจากการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ให้ผลผลิตต่ำ การผลิตที่ไม่คุ้มค่ากับต้นทุน ตลอดจนแก้ปัญหาที่คุกคามการทำเกษตร เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตผลเกษตรสำคัญของโลก.

ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สนช.ตั้งศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเกษตร หรือ Agro Business Creative Center เรียกสั้นๆว่า ABC Center ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง 11 ก.ค. 2560 04:17 ไทยรัฐ