วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุ้มเอสเอ็มอี-โอทอปลดต้นทุน

พพ.แนะใช้ “พาราโบลาโดม”

นายวิรัช มณีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้จัดทำโครงการสนับสนุนลงทุนติดตั้ง ใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) เพื่อให้ผู้ประกอบการ, เกษตรกร, เอสเอ็มอี, โอทอป มีการใช้พลังงานทดแทน และใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิต ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยกำหนดพื้นที่ส่งเสริม และสนับสนุนทางการเงินรวม 5,000 ตารางเมตร (ตร.ม.)

“ระบบพาราโบลาโดม ถือว่าไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆที่มีการใช้ระบบดังกล่าว ในการทำแห้งผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม หรือไฟฟ้าที่ พพ.จะให้เงินสนับสนุนผู้ที่ขอรับการสนับสนุนในการนำไปสร้างพาราโบลาโดม 35% ของเงินลงทุนตามแบบที่กำหนดไว้ คือแบบ พพ.1 มีขนาด 6x8.2 ตร.ม.ได้รับเงินสนับสนุน 125,700 บาท แบบ พพ.2 มีขนาด 8x12.4 ตร.ม.ได้รับเงิน 253,450 บาท แบบ พพ.3 มีขนาด 8x20.8 ตร.ม. ได้รับเงิน 425,150 บาท”.