วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุ้มเอสเอ็มอี-โอทอปลดต้นทุน

พพ.แนะใช้ “พาราโบลาโดม”

นายวิรัช มณีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้จัดทำโครงการสนับสนุนลงทุนติดตั้ง ใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) เพื่อให้ผู้ประกอบการ, เกษตรกร, เอสเอ็มอี, โอทอป มีการใช้พลังงานทดแทน และใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิต ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยกำหนดพื้นที่ส่งเสริม และสนับสนุนทางการเงินรวม 5,000 ตารางเมตร (ตร.ม.)

“ระบบพาราโบลาโดม ถือว่าไทยเป็นประเทศอันดับต้นๆที่มีการใช้ระบบดังกล่าว ในการทำแห้งผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม หรือไฟฟ้าที่ พพ.จะให้เงินสนับสนุนผู้ที่ขอรับการสนับสนุนในการนำไปสร้างพาราโบลาโดม 35% ของเงินลงทุนตามแบบที่กำหนดไว้ คือแบบ พพ.1 มีขนาด 6x8.2 ตร.ม.ได้รับเงินสนับสนุน 125,700 บาท แบบ พพ.2 มีขนาด 8x12.4 ตร.ม.ได้รับเงิน 253,450 บาท แบบ พพ.3 มีขนาด 8x20.8 ตร.ม. ได้รับเงิน 425,150 บาท”.

นายวิรัช มณีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้จัดทำโครงการสนับสนุนลงทุนติดตั้ง ใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์... 11 ก.ค. 2560 03:54 ไทยรัฐ