วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“บอร์ด อีอีซี” ดันรถไฟความเร็วสูง

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน วงเงิน 215,100 ล้านบาท คาดว่าจะร่างเอกสารประกวดราคา หรือทีโออาร์ได้เลย โดยมีกรอบเวลาให้ ร.ฟ.ท.จัดทำ ทีโออาร์แล้วเสร็จพร้อมกับประกาศเชิญชวน และเปิดขายซองเอกสารประกวดราคาภายในช่วงเดือน ก.ย.นี้ ส่วนการเปิดประมูลโครงการจะอยู่ในเดือน พ.ย.-ธ.ค.2560 เพื่อให้ได้ตัวเอกชนเพื่อดำเนินโครงการในปีนี้

“ภาคเอกชนต้องการดูรูปแบบการลงทุนก่อนว่าจะออกมาเป็นแบบใด สำหรับความคืบหน้าการศึกษาโครงการ มั่นใจว่ารูปแบบโครงการจะออกมาเป็นแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) แน่นอน แต่จะเป็นในลักษณะใด ใครลงทุนอะไรบ้าง หรืออัตราส่วนแบ่งรายได้จะให้ ร.ฟ.ท.จัดทำข้อสรุป เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบเวลาดำเนินโครงการ ขณะที่รูปแบบการบริหารรถไฟเชื่อม 3 สนามบินจะออกมาในรูปแบบร่วมกันบริหาร”

นายอานนท์กล่าวว่า โครงการรถไฟเชื่อมต่อ 3 ท่าเรือที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการ ขณะนี้บอร์ดอีอีซีได้อนุมัติเห็นชอบแล้ว โดยมีกรอบวงเงินโครงการอยู่ที่ 64,300 ล้านบาท ซึ่งได้มอบให้ ร.ฟ.ท.ไปดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม โดยระยะเวลาการศึกษา 9-12 เดือน ควบคู่ไปกับการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ควบคู่กันไปด้วยถ้ามีความจำเป็น เบื้องต้นเน้นเป็นรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร โดยการก่อสร้างจะเป็นเพียงเชื่อมต่อรางเดิมเข้าไปยังท่าเรือควบคู่ไปกับการก่อสร้างเส้นทางใหม่ให้เชื่อมต่อกัน สำหรับโครงรถไฟทางคู่เข้าเชื่อมโยง 3 ท่าเรือ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มการขนสินค้าทางรางที่มาถึงท่าเรือจาก 7% เป็น 30% และทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศลดลงจาก 14% ของจีดีพี เป็น 12% หรือประหยัดได้ 250,000 ล้านบาทต่อปี.

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูง... 11 ก.ค. 2560 03:36 ไทยรัฐ