วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

3 ชาติคุมส่งออกยาง ติงไทยทำราคาป่วน

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า กยท.ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ได้ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางและมาตรการแก้ปัญหายางพารา ในเวทีสภาไตรภาคียางพาราครั้งที่ 28 ร่วมกับ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6-7 ก.ค.60 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติ 2 เรื่อง คือ 1.มาตรการจำกัดปริมาณการส่งออกยางพาราของ 3 ประเทศ และมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราผันผวน 2.เร่งรัดให้มีการ ประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศผู้ผลิตยาง ภายในเดือนก.ย.นี้ จากเดิมกำหนดไว้ในช่วงเดือน ธ.ค.2560 “การร่วมประชุมครั้งนี้ประเทศสมาชิก ทั้งอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ต่างตำหนิไทย ว่าเป็นตัวกลางทำให้ราคาในตลาดโลกปรับตัวลดลง และนำเรื่องของยางพารามาเป็นเรื่องการเมือง ส่งผลให้นักเก็งกำไรราคายางนำเอาข่าวที่เกิดขึ้น มากดราคาซื้อยางในตลาดล่วงหน้า”.

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า กยท.ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ได้ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางและมาตรการแก้ปัญหายางพารา ในเวทีสภาไตรภาคียางพาราครั้งที่ 28 ร่วมกับ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย... 11 ก.ค. 2560 03:30 ไทยรัฐ