วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดตั้งชมรมคนริมน้ำ แก้ผักตบลาดกระบัง

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผอ.เขตลาดกระบัง แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานครมีนโยบายแก้ไขปัญหาผักตบชวาด้วยกลไกการทำงานจากทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ดังนั้น เขตโดยคณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาเขตลาดกระบัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา โรงเรียน ชุมชนในพื้นที่ จัดการประชุมการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ในวันที่ 12 ก.ค.60 เวลา13.30น. ณห้องประชุมสำนักงานเขตลาดกระบัง เพื่อหารือแนวทางการทำงานแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้การสัญจรและการระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปด้วยความสะดวก ทั้งนี้ เขตได้จัดตั้งชมรมคนริมน้ำเขตลาดกระบัง จำนวน 23 ชมรม เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่ด้วย.

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผอ.เขตลาดกระบัง แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานครมีนโยบายแก้ไขปัญหาผักตบชวาด้วยกลไกการทำงานจากทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ ดังนั้น เขตโดยคณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาเขตลาดกระบัง... 11 ก.ค. 2560 01:35 ไทยรัฐ