วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน" ไอเดียไหล ไม่หยุด ทีเอ็มบี แนะสร้าง"แปลงผักลอยน้ำ"สู้ภัยน้ำท่วม

จัดกิจกรรม “เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี ภูมิใจนำเสนอโครงการ “ท่วม–อยู่–ได้” ที่จัดทำแปลงผักลอยน้ำเพื่อการรับมือน้ำท่วมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ และคู่มือแนะนำ เพื่อปฏิบัติในสถานการณ์น้ำท่วม โดยฉลองความสำเร็จของโครงการฯ ที่บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมีผู้ใหญ่บ้าน สังเวียน ถ้อยทัด ที่มีความชาญฉลาดและมีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง ในการคิดค้นหาวิธีการที่จะปลูกพืชผลที่สามารถปลอดภัยจากน้ำท่วม ทำให้ชาวบ้านมีผักรับประทานตลอด แม้ว่าน้ำจะท่วมในหมู่บ้านเป็นประจำ โดยคิดวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ รวมพลังชาวบ้านกับหน่วยงานภายนอกและเยาวชนในโรงเรียนทำแปลงผักลอยน้ำ เมื่อน้ำท่วมแล้วแปลงผักจะไม่เสียหาย ที่นี่จึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบของแปลงผักลอยน้ำ เสริมสร้างพลังเยาวชนในโรงเรียนให้เรียนรู้การทำและมีความรับผิดชอบ เมื่อเก็บผักนำออกขาย ก็เรียนรู้วิธีการออมเงินผ่านระบบธนาคาร โรงเรียน รวมทั้งยังช่วยถ่ายทอดความรู้ส่งต่อไปยังชุมชนอื่นด้วย

“โครงการท่วม-อยู่-ได้” ที่จัดทำขึ้นในปีนี้ โดยอาสาสมัครทีเอ็มบีร่วมกับชุมชน ยังเกิดขึ้นในอีก 2 พื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ โครงการท่วม–อยู่–ได้ คิดส์สนุก ต้านน้ำท่วม โรงเรียนอนุบาลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ เรียนรู้การใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวให้อยู่รอดจากภัยพิบัติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง จัดทำขนำลอยน้ำต้นแบบสำหรับพักอาศัยเมื่อน้ำท่วม และอีกโครงการหนึ่งคือ โครงการท่วม–อยู่–ได้ สร้างรายได้ สรรค์อาชีพ โรงเรียนวัดบางตะพาน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกิจกรรมการสร้างเสริมอาชีพในท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนจากบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากใบจาก ใส่ขนมลาที่อบกรอบ น้ำตาลโตนดและบรรจุภัณฑ์ตะกร้า “หมาจาก” ที่ทำจากใบจาก เป็นต้น

ทั้ง 3 โครงการยังได้จัดทำคู่มือคำแนะนำเพื่อปฏิบัติในสถานการณ์น้ำท่วม และแผนที่ชุมชนที่สามารถช่วยให้รับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมได้ อาทิ สถานที่หลบภัย เบอร์โทร.ฉุกเฉิน และความรู้เรื่องน้ำ หรือใช้ QR Code สแกนข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน.

จัดกิจกรรม “เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี ภูมิใจนำเสนอโครงการ “ท่วม–อยู่–ได้” ที่จัดทำแปลงผักลอยน้ำเพื่อการรับมือน้ำท่วมอย่างสร้างสรรค์ 10 ก.ค. 2560 11:47 ไทยรัฐ