วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

21 ปี...พืชจีเอ็มเพื่อการค้า

โดย สะ-เล-เต

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปีที่ 21 ของการปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ/จีเอ็มเชิงการค้า พ.ศ.2559 (ค.ศ.2015)” จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์...รายงานองค์การไอซา (ISAAA) ขณะนี้ผลการยอมรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้มีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น 110 เท่า

จากพื้นที่ปลูกเริ่มต้นเมื่อปี 2539 มีแค่ 10.6 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นมาเป็น 1,156.87 ล้านไร่ ในปี 2559...มากกว่าพื้นที่ไทยทั้งประเทศ 3.6 เท่า

มีปลูกอยู่ใน 27 ประเทศ เป็นประเทศกำลังพัฒนา 19 ประเทศ ประเทศอุตสาหกรรม 8 ประเทศ

ประเทศที่มีพื้นที่ปลูกรวมกันเกินกว่า 90% ของพื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มทั่วโลก มี 5 ประเทศ คือ บราซิล อาร์เจนตินา อินเดีย สหรัฐอเมริกา และแคนาดา...10 ประเทศอยู่ใน ละตินอเมริกา ปลูกพืชเทคโนชีวภาพประมาณ 500 ล้านไร่...ประเทศในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) มีอยู่ 8 ประเทศ พื้นที่ปลูก 116.25 ล้านไร่

ที่สำคัญยุโรป กลุ่มประเทศที่มีการต่อต้านพืชจีเอ็มมากที่สุด มีการปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอเพิ่มเป็น 5 ประเทศแล้ว...ล่าสุด สเปน ประเทศที่มีการต่อต้านรุนแรง เริ่มยอมให้มีการปลูกเพื่อการค้าได้เมื่อปีที่แล้วนี่เอง

เพราะการปลูกพืชจีเอ็มช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 19% นอกจากช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ยังส่งผลช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไปในตัวอีกด้วย...ซึ่งเป็นคุณสมบัติด้านดีของพืชจีเอ็มที่เอ็นจีโอไม่เคยพูดถึง

ส่วนในอาเซียน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม พม่า และลาว เริ่มหันมาปลูกพืช GMOs มีเพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น...ยังไม่มีวี่แววจะได้เห็นแปลงปลูกเปรียบเทียบระหว่างพืชเทคโนชีวภาพกับพืชทั่วไปเลยสักนิดเดียว สาเหตุคงมาจากท่านเอ็นจีโอเจ้าเก่านั่นแหละ

ไม่เพียงจะปิดโอกาสในการเติมองค์ความรู้ให้ประเทศไทย ยังทำให้อนาคตเกษตรกรไทยต้องเสี่ยงตกเป็นทาสเทคโนโลยีฝรั่ง ...เหมือนที่คนไทยกำลังตกเป็นทาสนวัตกรรมสมาร์ทโฟนยังไงยังงั้น.

สะ–เล–เต