วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชู “ครูข้างถนน” จิตอาสาทำดีที่น่าชื่นชม

นับเป็นคุณของประเทศไทยที่ยังมีกลุ่มจิตอาสาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่พี่น้องประชาชนร่วมชาติ...!

ที่กำลังฮือฮาอยู่ในเมืองภูเก็ต เป็นการรวมตัวของเจ้าหน้าที่...อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย ประจำรถพยาบาล มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำเทศบาล และผู้ใหญ่ใจดีตั้งเป็นกลุ่มจิตอาสาทำดี

รู้จักกันในชื่อ “ครูข้างถนน” หรือ “ชุดปฏิบัติการปกป้องแล้วทวงคืนลมหายใจ” จากการริเริ่มของ ว่าที่ ร.ท.ภาสกร ศิริชูโชติ ที่มีดีกรีจบการศึกษามาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ที่ผ่านมาสั่งสมประสบการณ์จากการอบรมหลักสูตรทั้งไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับการช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัยทางน้ำ การดับเพลิง และบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานต่างๆมาหลายแห่ง

อีกหนึ่งที่ร่วมด้วยช่วยกัน นายพสธร สุวรรณพาหุ อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นี่ก็ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านนี้มาอย่างโชกโชน โดยเฉพาะหลักสูตรนักประดาน้ำค้นหาและเก็บกู้

โดยสมาชิกทั้งหมดนี้จะสละเวลายามว่างวันหยุดประจำสัปดาห์รวมกลุ่มสอนวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อพบผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บด้วยสาเหตุต่างๆ ตลอดจนสอนถึงวิธีการปั๊มหัวใจผู้ป่วยอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ จะสลับสับเปลี่ยนสถานที่ไปให้ความรู้ในสวนสาธารณะต่างๆ ลานอเนกประสงค์ ลานกิจกรรมของภาคเอกชน โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ แต่ที่ทำอยู่เป็นประจำอยู่ภายในสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 อ.เมืองภูเก็ต

ซึ่งภายในสวนสาธารณะดังกล่าวนี้ เมื่อมีป้ายข้อความว่า “ที่เก่าเวลาเดิม” หรือ “สอนในสวน” ตั้งอยู่ บรรดาผู้ที่ไปออกกำลังกายหรือพักผ่อนจะรู้ได้ทันทีว่าเป็นการทำงานของจิตอาสากลุ่มนี้

เพราะเหตุที่อันตรายเกิดกับใครเมื่อไหร่ไม่มีใครล่วงรู้ได้ แต่ถ้าได้รับรู้วิธีช่วยชีวิตเบื้องต้นก็จะมีโอกาสที่จะรอดพ้นจากภัย ไม่ว่าจะเกิดกับตนเองหรือผู้อื่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงสมควรให้การสนับสนุน

ดีที่เฟซบุ๊ก “อาสาของประชาชน” ออกมาโพสต์ให้ได้รับรู้ถึงการทำดีที่น่ายกย่องของจิตอาสากลุ่มนี้...!

ชัยชนะ เขียวแก้ว

10 ก.ค. 2560 10:45 ไทยรัฐ