บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊ก

โดย

เฟซบุ๊ก ผู้นำในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีสมาชิกเข้ามาลงทะเบียนไว้ถึง 950 ล้านราย เปิดเว็บไซต์ใหม่เพื่อรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจในเฟซบุ๊กในรูปแบบที่แตกต่างกัน จากการเริ่มต้นที่เฟซบุ๊กได้เห็นเรื่องราวที่เข้ามาหลายช่องทางและเป็นเรื่องที่น่าสนใจ จึงสร้างเว็บใหม่ขึ้นมาเป็นช่องทางให้คนได้รับรู้เรื่องที่น่าสนใจดังกล่าวด้วยกันในแต่ละเดือนเฟซบุ๊กได้ออกแบบอินโนกราฟฟิกที่สอดคล้องกับธีม โดยขณะนี้เป็นธีมเกี่ยวกับความทรงจำ นำเสนอเหตุการณ์สำคัญของชีวิตจากไทม์ไลน์ของสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊ก จากอินโนกราฟฟิกระบุว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวน 42% ได้แชร์หรือแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางไว้บนไทม์ไลน์ โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กสามารถส่งเรื่องราวของตนเองไปต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธีมในแต่ละเดือน และทางเฟซบุ๊กจะเป็นผู้ตัดสินใจนำเรื่องราวมานำเสนอในเว็บใหม่แห่งนี้ คลิกที่ www. facebookstories.com