วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สื่อออนไลน์ภาษาจีนในไทย

โดย

โดยเป็นสื่อออนไลน์ภาษาจีนของไทยสื่อแรกที่อัพเดทข่าวทั้งในและต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งข้อมูลข่าวด้านบันเทิงไทยและการท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ใช้อักษรจีนแบบย่อ ซึ่งเป็นอักษรที่ใช้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายนอกจากนักธุรกิจเชื้อสายจีนในประเทศไทยแล้ว ยังมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ที่เรียนภาษาจีนและนักลงทุนจากประเทศจีน ตลอดจนนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่ง “ตงฮั้ว” พร้อมเริ่มขยายการลงทุนในสื่อดิจิตอลและออนไลน์มากยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากการเล็งเห็นตลาดของผู้ใช้ภาษาจีนที่มีอยู่ทั่วโลกและเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถส่งข่าวสารต่างๆ ของประเทศไทยในภาษาจีนสู่สายตาของชาวจีนทั่วโลก ทำให้ตลาดสื่อภาษาจีนของไทยขยายใหญ่มากขึ้นและเป็นการก้าวเข้าสู่เวทีโลกของสื่อภาษาจีนของประเทศไทย  คลิกที่  www.thai zhonghua.com