ข่าว

วิดีโอ

ของหายได้คืน

โดย

ทุกๆวันมีประชาชนจำนวนไม่น้อยทำสิ่งของและทรัพย์สินมีค่าสูญหาย โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ทุกคนต่างต้องเร่งรีบแข่งขันกับเวลา ซึ่ง แม้บางรายจะมีพลเมืองดีเก็บสิ่งของและทรัพย์สินที่หายได้และส่งคืนให้ แต่อีกหลายคนก็ไม่ได้สิ่งของและทรัพย์สินที่หายกลับคืน ดังนั้น จึงเป็นที่มาของเว็บไซต์ foundpoint.com ซึ่งผู้จัดทำหวัง ให้เป็นศูนย์ข้อมูลของหายในประเทศไทย

ประกาศหา  เปิดให้ประชาชนที่ทำสิ่งของและทรัพย์สินมีค่าสูญหายลงประกาศตามหาของหายโดยต้องแจ้งรายละเอียดสิ่งที่หายอย่างชัดเจนสถานที่ของหาย เวลาและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ประกาศเจอ รวบรวมข้อมูลประกาศของหายแล้วพลเมืองดีส่งคืนเจ้าของตามข้อมูลที่แจ้งไว้ นอกจากนั้น หน้าแรก ยังนำเสนอแนวคิดและความเป็นมาของเว็บไซต์นี้...

13 ก.ค. 2553 09:51 13 ก.ค. 2553 09:53 ไทยรัฐ