บริการข่าวไทยรัฐ

ต้นบอนไซ

โดย

สำหรับคนที่รักบอนไซ ไม่ใช่เป็นการจำลองและการย่อส่วนของต้นไม้ที่แค่นำมาปลูกลงในกระถางเท่านั้น แต่บอนไซคือ การทำงานศิลปะที่มีชีวิต เป็นประติมากรรมที่มนุษย์และธรรมชาติร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงาน เป็นงานศิลปะที่มีชีวิต และยืนยาวมากกว่ามนุษย์ ผ่านเว็บ contemporarybonsai.com

หน้าแรก แนะนำสำหรับคนรักบอนไซ Gallery รวบรวมบอนไซที่สวยงามจากสถานที่ต่างๆ Exhibition กลุ่มศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะผ่านการปลูกเลี้ยงต้นบอนไซ และจัดแสดงนิทรรศการภาพผลงานศิลป์ต้นบอนไซ Category รวมภาพจากกลุ่มศิลปินร่วมสมัยเพื่อให้เข้าใจยุคต่างๆ.