บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลรัฐธรรมนูญ

โดย

วันที่ 20 พ.ย. 2556 ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัยคำร้องกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของ ส.ว. ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 หรือไม่ ซึ่งไม่ว่าผลของคำวินิจฉัยดังกล่าว จะออกมาในแนวทางใดย่อมจะส่งผลทางการเมืองไม่มากก็น้อย สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th

ศาลรัฐธรรมนูญ นำเสนอองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ การใช้สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวบรวมข้อมูลคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันทั้ง 9 คน นอกจากนั้น หน้าหลัก ยังรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานสนทนาและบทความที่น่าสนใจต่างๆ...