บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดอกไม้อาเซียน

โดย

เว็บ dokmaithai.weebly.com นำเสนอความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ของประเทศไทยและ 10 ประเทศอาเซียน เพื่อเป็นวิทยาทานความรู้ และมีความหมายและสัญลักษณ์ที่ต่าง กันออกไป นอกจากนี้ยังรวมถึงความเชื่อของคนไทยในแต่ละสายพันธุ์ และความเป็นสิริมงคล

หน้าแรก ชื่นชมความงามของดอกไม้ ดอกไม้ประจำชาติไทย เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ควรอนุรักษ์พันธุ์ไม้เหล่านี้ไว้ ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน นำเสนอดอกไม้ และความหมายของ 10 ประเทศ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ มีความหมายและที่มาที่แตกต่างกัน จากวัฒนธรรมและความเชื่อ...