แรงงานไทย - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
advertisement

แรงงานไทย

โดย 3 ก.ย. 2555 05:01
2,675 ครั้งdoe.go.th เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน มีหน้าที่ส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาด แรงงาน และ แนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม

กระทรวงแรงงาน นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติ กรมการจัดหางาน วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ ยุทธศาสตร์กรม โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ทำเนียบผู้บริหาร สถานที่ตั้ง/ติดต่อกรม บริการ รวบรวมบริการจัดหางานในประเทศ แรงงานไทยไป ทำงานต่างประเทศ การทำงานของคนต่างด้าวการ คุ้มครองคนหางานการประกันตนกรณีว่างงาน กฎ-หมาย/ระเบียบ/ประกาศ สาระน่ารู้ ยังรวบรวมข้อมูล อาชีพ กองส่งเสริมการมีงานทำ ค่าจ้างขั้นต่ำ สิทธิหน้าที่ลูกจ้าง สวัสดิการแรงงาน ข้อมูลประกันสังคม...

โหวตข่าวนี้
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement