บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

โดย

http://www.ombudsman.go.th


ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินดูเหมือนจะถูกกล่าวถึงบ่อยๆ และได้รับความสนใจจากสังคมมากกว่าปกติ หลังจากบทบาทหน้าที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับแวดวงการเมือง ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ombudsman.go.th

ผู้ตรวจการแผ่นดิน นำเสนอประวัติความเป็นมาผู้ตรวจการแผ่นดินชุดปัจจุบันและทำเนียบผู้ตรวจการแผ่นดิน บทบาท อำนาจ หน้าที่ รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบทบาท อำนาจ และหน้าที่ทั้งหมดของผู้ตรวจการแผ่นดิน นอกจากนั้น หน้าหลัก ยังรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ผลการดำเนินงาน บทความที่น่าสนใจ และข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน...