บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมการปกครอง

โดย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต โดยมีหน้าที่ต่างๆมากมาย อาทิ รับแจ้งเกิด แจ้งตาย ทำบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนบ้าน เป็นต้น ผ่านหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วประเทศในหลายระดับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรืออำเภอ  ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกรมการปกครองเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ dopa.go.th

องค์กร นำเสนอประวัติกรมการปกครอง ข้อมูลองค์กร ผู้บริหารระดับสูง วาระงานผู้บริหาร และแผนที่ตั้งหน่วยงาน บริการ รวบรวมข้อมูลการให้บริการทั้งหมด โดยแยกการนำเสนอเป็นการบริการด้านทะเบียนราษฎร การขออนุญาตที่อยู่ในความรับผิดชอบ และสถิติประชากร นอกจากนั้น หน้าหลัก ยังรวบรวมกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ และเรื่องน่ารู้...

http://www.dopa.go.th/