บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แข่งหุ่นยนต์

โดย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา 4 ภูมิภาค ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่  ม.เทคโนโลยีสุรนารี  ม.สงขลานครินทร์ และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดการแข่งขัน Robot Design Contest 2012 (RDC 2012) ครั้งที่ 5 ที่เว็บ mtec.or.th/RDC2012

หน้าแรก การแข่งขัน RDC 2012 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลากรที่เต็มไปด้วยศักยภาพความ สามารถ ผลักดันให้เยาวชนไทยหันมาสนใจศึกษาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างจริงจัง พร้อมทั้งเฟ้นหานักศึกษาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ  ณ  มหานครโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น ในเดือน ส.ค.55 จุดเด่น จัดอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สอบถามโทร. 0-2564-6500 ต่อ 4680...