บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชมรมคนออมเงิน

โดย

เว็บไซต์ชมรมคนออมเงิน www.saver club.org ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดย ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และตอบข้อสงสัยเรื่องการออมเงินและการลงทุน ตลอดจนแนะนำการวางแผนภาษี ดูแลทรัพย์สิน ทำพินัยกรรม จัดการมรดก รวมทั้ง แนะนำการควบคุมรายจ่าย ไม่สร้างหนี้สิน เพื่อให้ เกิดเงินออม ทั้งนี้การจัดตั้งกลุ่มสมาชิกนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่มุ่งค้าหากำไรอีกด้วย

ข่าว รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ในแวดวงการเงินและการลงทุน ตลอดจนความเคลื่อนไหวของชมรม ฝากคำถามกูรู ฝากคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับการออมเงินและการลงทุนในด้านต่างๆ ฯลฯ บทความ หลากหลายบทความเกี่ยวกับการดูแลสินทรัพย์ การลงทุน ภาษี กองทุน ฯลฯ เกี่ยว กับเว็บไซต์ ที่มาที่ไปตลอดจนวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ชมรมคนออมเงิน.