บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตรวจสอบเส้นทาง

โดย

ช่วงสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ เว็บกรมทางหลวงชนบท fms2.drr.go.th เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่ต้องการเดินทางตรวจสอบเส้นทาง เพื่อความสะดวก และประเมินสถานการณ์ก่อนออกเดินทาง

หน้าแรก แสดงภาพถ่ายโดยรวมของพื้นที่ตลอดเส้นทางการจราจร โดยแจ้งจุดที่น้ำท่วมและยังไม่ท่วม ทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ และตะวันออก ทางหลวง แจ้งเส้นทางการเดินทางทุกจุด ดาวเทียม (กูเกิล) แสดงแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมทุกเส้นทาง เพื่อความสะดวกในการค้นหาพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียด น้ำท่วม (GISTDA) แสดงปริมาณน้ำท่วมตั้งแต่ปี 2548-2554...