บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้อมูล​สมาคม-มูลนิธิ

โดย

ปัจจุบัน​นี้ มี​สมาคม​และ​มูลนิธิ​ต่างๆเปิด​ตัว​ขึ้น​มากมาย ซึ่ง​ตาม​กฎหมาย​ได้​กำหนด​ให้​สมาคม​และ​มูลนิธิ​ต้อง​จดทะเบียน​ขอ​อนุญาต​จาก​กรมการ​ปกครอง กระทรวง​มหาดไทย โดย​มี​ส่วน​รักษา​ความ​สงบ​เรียบร้อย 2 สำนัก​การ​สอบสวน​และ​นิติกร​ทำ​หน้าที่​รับผิดชอบ​เรื่อง​ดัง​กล่าว ผู้​สนใจ​ศึกษา​ข้อมูล  ​รวม​ทั้ง​ค้น​หา​สมาคม​และ​มูลนิธิ​ใน​ประเทศไทย​ได้ที่​เว็บไซต์ munniti samakhom.com ของ​ส่วน​รักษา​ความ​สงบ​เรียบร้อย 2 สำนัก​การ​สอบสวน​และ​นิติกร

หน้า​แรก นำ​เสนอ​ฐาน​ข้อมูล​สมาคม​และ​มูลนิธิ ข้อมูล​การ​เตรียมตัว​ยื่น​ขอ​จดทะเบียน​สมาคม​และ​มูลนิธิ ผล​งาน​ของ​สมาคม​และ​มูลนิธิ​ต่างๆ รวม​ทั้ง​บริการ​ค้น​หา​สมาคม​และ​มูลนิธิ​ทั้งหมด​ใน​ประเทศไทย เยือน​หน่วย​งาน​รับผิดชอบ รวบรวม​ประวัติ​ความ​เป็น​มา​ของ​ส่วน​รักษา​ความ​สงบ​เรียบร้อย 2 สำนัก​การ​สอบสวน​และ​นิติกร ตลอด​จน​โครงสร้าง​องค์กร นอกจาก​นั้น ติดต่อ​นาย​ทะเบียน ยัง​รวบรวม​ข้อมูล​ที่​ตั้ง​และ​หมายเลข​โทรศัพท์​ติดต่อ...