บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรียนรู้ออนไลน์

โดย

เว็บไซต์ www.thaigoodview.com นับเป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่จัดทำมานานนับ 10 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ ที่เพียบพร้อมด้วยข้อมูลของนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา บทเรียนต่างๆที่น่าสนใจ ตลอดจนการรวบรวมข้อสอบเพื่อวัดความรู้ในแต่ละระดับชั้น

หน้าแรก อัพเดทข่าวสารประจำเว็บ โครงการอบรมต่างๆที่น่าสนใจ ข่าวการศึกษาต่างๆ ฯลฯ คลังข้อมูล รวมข้อมูลความรู้ในระดับประถมและมัธยมศึกษา คลังบทเรียน อัพเดทบทเรียนจากหลากหลายวิชาที่น่าสนใจ คลังข้อสอบ ข้อสอบวัดความรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้น คลังข่าว ข่าวสารการศึกษาที่น่าสนใจ...