บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"วุฒิ ลิปตพัลลภ"จูนใหม่ "สตม."สนองรัฐบาลเต็มตัว ดูดนักท่องเที่ยว-เน้นมั่นคง

"ไม่อยากให้มอง สตม.มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตาม   พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น   อยากให้  สตม.เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วม  สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลขับ เคลื่อนในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการบังคับใช้กฎหมาย"

"โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรายได้หลัก 1 ใน 3 ของงบประมาณรายได้ของแผ่นดินได้มาจากการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในปี 2552 รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายรายได้การท่องเที่ยว 53,000 ล้านบาท มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ไทย 14 ล้านคน ซึ่งรายได้ 1 ใน 3 ของงบประมาณแผ่นดินได้มาจากเศรษฐกิจการท่องเที่ยว""ต้องการทำความเข้าใจใหม่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สตม.ทุกคนต้องตั้งใจทำงาน มีเป้าหมายสนับสนุนรัฐบาล ไม่อยากให้ วิ่งเต้นมา แต่ไม่เคยมีความรู้เรื่องการท่องเที่ยว ไม่เข้าใจนักท่องเที่ยวแต่ละชาติต้องการอะไร ใช้ภาษาไม่ได้ ไม่มีบุคลิกในเรื่องการ บริการ เพราะตอนนี้ทุกคนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่ได้พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สิ่งที่ต้องทำคือ ความประทับใจของนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ เดินทางเข้าและเดินทางกลับประเทศ เพื่อให้ เดินทางกลับมาเที่ยวประเทศไทยให้ได้เกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์"

เป็นคำยืนยันของ พล.ต.ท.วุฒิ ลิปตพัลลภ ผบช.สตม.คนใหม่ ที่ได้รับความไว้วางใจจาก พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รักษาการ ผบ.ตร. เข้ามารับผิดชอบหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จากภารกิจสำคัญในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว   อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายสากล การคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ   รวมทั้งการผลักดันคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร

เป็นนโยบายหลักของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ต้องการเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้มีการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากประวัติ พล.ต.ท.วุฒิ นายตำรวจคนแรกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นนายตำรวจคนหนุ่มไฟแรง เป็นนักคิด นักพัฒนา นักบริหารจัดการ

อดีต ผบก.ทท. ซึ่งมีส่วนในการบุกเบิกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จนทำให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของประเทศไทย ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลก

มีส่วนสนับสนุนนโยบายอะเมซซิ่งไทย-แลนด์ในช่วงปี 1998–1999

อดีต ผบช.ปส.ที่มีผลงานจับกุมเครือข่ายพ่อค้ายาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งต้องทำในเรื่องการข่าว  เป็นข้อที่ได้เปรียบของ พล.ต.ท.วุฒิที่มาสานต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงของประเทศได้ไม่ยาก

การขยับ พล.ต.ท.วุฒินั่งเก้าอี้ ผบช.สตม. เพื่อปรับภาพลักษณ์ สตม.ให้เป็นมาตรฐานสากล

เป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยการผสมผสานงานด้านการบริการและงานด้านความมั่นคงของประเทศให้ลงตัว แต่เป็นงานถนัดของ พล.ต.ท.วุฒิ ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ชอบคิดและชอบทำงานลงพื้นที่ด้วยตัวเอง

โดยนโยบายสำคัญที่ พล.ต.ท.วุฒิ ได้ กำหนดไว้ 3 ด้าน หรือ "3 s" ได้แก่ "Service Mind" มาจากคำว่า Smile and Smart เน้นการให้บริการ  โดยให้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับแรก

เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนต้องเป็นผู้ให้บริการที่ดีด้วยจิตวิญญาณ ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีบุคลิกภาพ ลักษณะท่าทาง การแต่งกายที่ดีเรียบร้อย"Security" ด้านความมั่นคงของชาติ ความสงบสุข เรียบร้อย การให้บริการที่ดีต้องควบคู่ไปกับการเฝ้าระวัง สกัดกั้นและจับกุมบุคคลต้องห้าม หรือผู้กระทำผิดในพื้นที่และช่องทางเข้าออกราชอาณาจักร โดยมีการบังคับใช้กฎหมาย และ "Standard" ต้องเป็นมาตรฐานสากลในการตรวจและควบคุมบุคคล ยานพาหนะที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร

งานอนุญาต งานบริการขออยู่ต่อในราช-อาณาจักรของคนต่างด้าว การป้องกันและปราบ-ปรามการกระทำผิดของคนต่างด้าว รวมทั้งงานอำนวยการ จะต้องการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน   จัดระเบียบและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปลอดภัยและมีความเหมาะสม

พล.ต.ท.วุฒิเน้นการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เป็นระบบ ด่าน ตม.ทุกจังหวัดจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย

สถานประกอบการผู้ประกอบการหรือผู้ให้การสนับสนุนเครือข่าย ที่พักอาศัยหรือแหล่งหลบซ่อน  บุคคลที่เกี่ยวข้อง  หรืออาจเกี่ยวข้องการค้ามนุษย์  เพื่อใช้เป็นข้อมูลกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา

"ต้องการให้ด่าน ตม.ท่าอากาศยาน 5 แห่ง ด่าน ตม.บนบก 55 แห่ง และ ตม.ท่าเรือที่อยู่ในประเทศ ได้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลขององค์กรการบินพลเรือนโลก"

ทุกขั้นตอนทั้งในเรื่องมาตรการขั้นตอนการปฏิบัติ คือการตรวจสอบหนังสือเดินทางการเปลี่ยนหนังสือเดินทางหรือวีซ่า ระยะเวลา ต้องเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความมั่นใจในเรื่องการบริการและความปลอดภัยในช่วงที่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

"ต้องยอมรับงานของ สตม. จะมองในเรื่องการบริการนักท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้ ต้องทำหน้าที่รักษาความมั่นคง การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย ที่มี 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และเขมร ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม รวมทั้งปัญหาคนร้ายข้ามชาติ"โดยเปิด "ศูนย์หมายจับคนร้ายข้ามชาติ" แห่งแรกที่ บช.สตม.จะมีการประสานข้อมูลหมายจับกับตำรวจสากล กลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา สถานกงสุล ที่มีหมายจับคนร้ายประมาณ 2,000 หมายจับ

เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านี้เดินทางเข้า-ออกประเทศไทย หรือทำการสืบสวนจับกุม จะต้องไม่ให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายของคนร้ายข้ามชาติหลบซ่อนกระทำผิดกฎหมาย หลบนำเงินมาฟอกการค้ายาเสพติด หรือการก่อ การร้ายข้ามชาติ ซึ่งจะมีคณะกรรมการฯ ที่มี ตัวแทนด่าน ตม.หลักทั่วประเทศ

ร่วมกันทั้งรวบรวมข้อมูล สกัดกั้นไม่ให้เข้าประเทศและจับกุม โดยเฉพาะการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด และการค้าอาวุธสงคราม ซึ่งกระทบความมั่นคงของประเทศเป็นสิ่งที่เน้น คดีข่มขืน อนาจาร เป็นเรื่องที่ต้องทำ

"ไม่อยากให้ประเทศไทยถูกสังคมโลกมองว่าเป็นแหล่งหลบซ่อนและก่อคดี"

ส่วนนโยบายสำคัญในเรื่องแรงงานต่างด้าว พล.ต.ท.วุฒิมองว่า "วันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องควบคุมการเคลื่อนไหวของแรงงานต่างด้าวให้ได้ ต้องใช้เป็นข้อมูลท้องถิ่นเข้ามาควบคุมบริหารจัดการตาม พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง ตามกฎหมายเพื่อควบคุมแรงงานต่างด้าวทั้งที่ผิดกฎหมายและเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องได้ทั้งหมด""ไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายมากในการพิสูจน์เอกลักษณ์หรือพิสูจน์สัญชาติ หากมีกรณีคลื่นยักษ์สึนามิ ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากในการตรวจหาบุคคล   จะทำให้แยกคนดี เพื่อบริการชาวต่างชาติที่มาลงทุน ควบคุมหรือจับกุมชาวต่างชาติไม่ดี ที่มีผลกระทบต่อสังคม และความมั่นคงของประเทศ"

ทั้งหมดถือว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนหน่วยงานหลัก สตม. ของ พล.ต.ท.วุฒิ ให้ ความสำคัญกับด่าน ตม.ทั่วประเทศต้องการทำให้ด่าน ตม.ทุกแห่งมีมาตรฐานระดับสากล

เพราะหากเปรียบหัวใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือ สถานีตำรวจ หัวใจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
เป็นการวางตำแหน่งสำคัญที่ลงตัวของ พล.ต.อ.ปทีป เพื่อยกระดับมาตรฐานสากลของหน่วยงาน สตม. ที่ต้องสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล.

ทีมข่าวอาชญากรรม