วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"จรัมพร"เปิดโลกกว้าง ยกระดับ สพฐ.ตร.หน่วยงานปิดทองหลังพระ

การทำงานด้วยใจรัก ต้องหวังผลงานนั้นเป็นสำคัญ แม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่า วิตก เพราะผลสำเร็จนั้นจะเป็นประจักษ์พยาน ที่มั่นคง ที่พูดเช่นนั้นเหมือนกับสอนให้ ปิดทองหลังพระ   การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด  ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคน

พากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทอง หลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้

เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ก.ย. พ.ศ.2506

หากมองเปรียบเทียบกับหน่วยงานราชการก็ไม่น่าจะต่างจากการทำงาน สำนักงานพิสูจน์ หลักฐานตำรวจ หรือ สพฐ.ตร. ที่มีส่วนสนับสนุน งานตำรวจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ.2475

จากหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่สำคัญ กลุ่มงาน พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด กอง พิสูจน์หลักฐานกลาง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 สถาบันการฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กอง ทะเบียนประวัติอาชญากร กองบังคับการอำนวยการ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา หลักการเปรียบเทียบการถ่ายรูป การตรวจสถานที่ เกิดเหตุ เพื่อช่วยพนักงานสอบสวนค้นหาพยานหลักฐานพิสูจน์ข้อเท็จจริง

เป็นหลักประกันความยุติธรรมให้กับสังคม

การตรวจพิสูจน์ เป็นคำตอบที่ยืนยันผลได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีเหตุและผลในตัวเอง

แต่กลับเป็นหน่วยงานที่ถูกมองข้ามมานาน...

จนมาในสมัย พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร. ซึ่งไม่ได้มองข้ามความสำคัญของ สพฐ.ตร.

จึงโยกขยับ พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี ผบช.สพฐ.ตร. นรต.รุ่น 28 เพื่อนร่วมรุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นนายตำรวจนักคิด และมือบริหาร เข้ามาสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร

หวังผดุงความยุติธรรม ยึดมั่นความเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

เสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อสาธารณชน เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าสามารถวางใจและพึ่งพาได้

ด้วยแนวคิดในการบริหารงานที่แตกต่างจากอดีตของ พล.ต.ท.จรัมพร ที่มีมุมมอง สพฐ.ตร. เทียบเคียงกับราหูอมจันทร์

จันทร์ หมายถึง สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน หรือ สพฐ.ตร. ราหูคือ ภัยคุกคาม และความท้าทาย ทั้งระบบงาน ศรัทธาประชาชน หน่วยร่วมปฏิบัติ ผลประโยชน์ เยื่อใยไมตรี ความเจริญก้าวหน้า สมองไหล

หากไม่มีการปรับเปลี่ยนองค์กร ในอนาคตอันใกล้อาจมีเหตุการณ์ ราหูอมจันทร์

เป็นสิ่งที่ พล.ต.ท.จรัมพรคิดหาทางไม่ให้เกิดราหูอมจันทร์

พล.ต.ท.จรัมพรจำเป็นต้องปรับวัฒนธรรมการทำงานให้คิดนอกกรอบ  มองโลกกว้าง  หาความหวัง  ร่วมมือ  ร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคน

แค่มารับตำแหน่งไม่นาน สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้มีส่วนคลี่คลายคดี สำคัญ ทั้งเหตุการณ์คดีระเบิดสมานเมตตาแมนชั่น ย่านบางบัวทอง คดี ร.ต.อ.เจษฎา  เจตภรณ์ รอง สว.สส.สน.ห้วยขวาง ยิง น.อ. วุฒิชัย บุญฤทธิ์ นายทหารสังกัดกรมกำลัง-พลทหารเรือ และชี้ผลการเสียชีวิตของ น.ส. ศศิธร อ่อนวิมล หรือปิ๊ก อดีต Miss FHM ที่ฆ่าตัวตายในพื้นที่รับผิดชอบ สน.ห้วยขวาง

พล.ต.ท.จรัมพรได้คิดระบบบริหารงานสนับสนุนงานของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ Forensic Data Center หรือ F-net สร้าง Forensic Science Library สนับสนุนงานตำรวจท้องที่ บริการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม I-Two ให้ตำรวจท้องที่เชื่อมต่อฐาน ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์กับ CMIC โครงการ MOU กับสถาบันการศึกษา 19 แห่ง อาสาสมัครรักษาสถานที่เกิดเหตุ โครงการเตือนภัยใกล้ตัว

รวมทั้งศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด หรือ ดาต้า บอมส์ ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดจากประเทศออสเตรเลีย จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

เป็นแนวคิดใหม่ของ พล.ต.ท.จรัมพร โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นหลักประกันความยุติธรรมให้กับสังคม

พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี ผบช.สพฐ.ตร. กล่าวย้ำว่า คนในสังคมมอง สพฐ.ตร.เป็นหน่วยงานลี้ลับ จึงมีความจำเป็น ต้องทำให้สังคมรู้จักหน่วยงาน เปิดตัวกับโลกกว้าง ประชาสัมพันธ์ ด้วยหน้าที่ สร้างบารมีด้วยผลงาน เพื่อให้ประชาชนพึ่งพาได้ และสามารถเข้ามาร้องเรียนความเป็นธรรม โรงพักเข้ามาประสานข้อมูลได้ สพฐ.ตร.ต้องเป็นองค์กรสนับสนุนงานตำรวจ ทำงานอย่างมีจินตนาการเห็นถึงความเชื่อมโยงของหลักฐานที่ได้มา มีความคิดนอกกรอบ ปรับวัฒนธรรมให้กับสังคมด้วยบุคลากรที่ยึดมั่น ในจรรยาบรรณ บริหารและจัดการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรโดยมี ประชาชนเป็นศูนย์กลาง อยู่บนพื้นฐานความเที่ยงธรรม มีเหตุผล

สพฐ.ตร.ต้องทำหน้าที่ผดุงความยุติธรรมด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ เปิดสู่โลกกว้างให้บริการสังคม แสวงหาความร่วมมือสร้างเครือข่ายภารกิจประชาสัมพันธ์ด้วยหน้าที่ สร้างบารมีด้วยผลงาน องค์กรจึงควรมีคุณสมบัติเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเหตุมีผลในตัวเอง ประชาชนต้องเข้าถึงเชื่อมั่นว่าพึ่งพาได้ และต้องถ่วงดุลเพื่อสิทธิมนุษยชน บุคลากรในองค์กรทุกคนต้องช่วยกันส่งเสริมดูแลแก้ไขปัญหาประคับประคองกัน สามัคคีรักใคร่ หมู่คณะ เป็นหุ้นส่วนพันธกิจ มีส่วนได้มีส่วนเสียร่วมกัน ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจทุกข์ร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา พัฒนาระบบสวัสดิการ จัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

จากนี้ทุกคนในหน่วยจะไม่ใช่คนที่ปิดทองหลังพระ แต่จะปิดทองที่องค์พระ จะเดินเคียงคู่งานตำรวจทั้งสืบสวนสอบสวน ผนึกกำลังรวมกันทำให้เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน ทำให้รวดเร็ว และเที่ยงธรรม เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมีหน้าที่ชี้ทิศทางเพื่อไม่ให้ต้องมีการนำคนมาซักถาม ซึ่งเป็น ปัญหาในอดีตที่ผ่านมา และเชื่อว่า DNA ไม่ใช่คำตอบแรก แต่การตรวจพิสูจน์หลักฐาน ต้องมีหลักฐานอย่างอื่นมาประกอบ

พล.ต.ท.จรัมพรกล่าวถึงขีดความสามารถของ สพฐ.ตร.อีกว่า อย่างในกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิ และเหตุอุทกภัยทางภาคใต้ ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตที่ไม่ทราบว่าเป็นใคร มาจากไหน จึงต้องมีการเก็บข้อมูลของผู้เสียชีวิตทั้งในช่วงมีชีวิตและหลังเสียชีวิต นำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลทางญาติ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด DNA ในบางกรณีก็ให้คำตอบไม่ได้ทั้งหมด ถ้าไม่มี DNA มาเปรียบเทียบกัน จึงต้องทำควบคู่กันทั้งตรวจหา DNA ลายนิ้วมือแฝงที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว และองค์ประกอบของหลักฐานที่หามาได้ทั้งหมด ดังนั้น DNA ก็ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย งานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นงานที่ต้องรอบคอบ และตอบข้อสงสัยได้ทุกข้ออย่างมีเหตุและผล หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต้องสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนสอบสวน จึงจะได้คำตอบที่แท้จริง

เป็นความคาดหวังของ พล.ต.ท.จรัมพร ที่ต้องการเห็นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานของหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือของสังคม ไม่มีข้อครหา เป็นการประสานงาน ไม่ใช่ประสานงากับหน่วยงานอื่นๆ มองคู่แข่งคือแรงกระตุ้น มิใช่ศัตรู เพราะต่างฝ่ายต่างมีบทบาทที่ชัดเจน สมกับนโยบายที่ให้ไว้ว่า ประชาชนเข้าถึงและพึ่งพาได้

เป็นการเปิดโลกวิทยาการให้ประสานกับงานตำรวจอย่างแท้จริง

จากหน่วยที่ถูกมองว่าเป็น อัศวินผู้ปิดทอง หลังพระ จะได้เปิดตัวออกมาช่วยเหลือสนับสนุนงานตำรวจท้องที่เพื่อเป็นหลักประกันความยุติธรรมให้กับสังคม

โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง...

หมดยุคของการมั่วคดี จับแพะชนแกะ เพื่อให้คดีจบๆกันไป ถึงเวลาแล้วที่สำนวนของตำรวจต้องสมบูรณ์ปราศจากข้อโต้แย้ง และเสียงติฉินจากสังคม.

ทีมข่าวอาชญากรรม

11 ธ.ค. 2553 15:06 ไทยรัฐ