บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บัญชีเงินเดือน ตร.

โดย สหบาท

น่าจะเป็นข่าวดีของข้าราชการตำรวจทุกระดับเกี่ยวกับนโยบาย ปรับเงินเดือน

ตามแนวคิดของ พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์ รอง ผบ.ตร. ที่ต้องการ ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนตำรวจ ให้สอดคล้องกับข้าราชการตำรวจประเทศต่างๆ

จึงมีการขอ ก.ตร.อนุมัติการว่าจ้างวิจัยเพื่อจัดทำบัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจ

จากอดีตสมัย พล.ต.อ.ณรงค์ มหานนท์ อดีต อ.ตร. มีความพยายาม จะปรับเงินเดือนข้าราชการตำรวจ แต่สำนักงาน ก.พ.เสนอแนะให้ตำรวจแยกบัญชีเป็น 2 บัญชีก่อน เพราะเดิมตำรวจเคยมี 2 บัญชี คือประเภทมียศ และไม่มียศ

โดยให้เหตุผลว่า ตำรวจมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ซึ่งในส่วนราชการอื่น ฝ่ายธุรการได้รับเงินเดือนตามบัญชีพลเรือน ตำรวจต้องแยกบัญชีเงินเดือนฝ่ายธุรการออกไปก่อน

แต่จริงๆ แล้วธุรการพลเรือนจะได้รับเงินเดือนรวมแล้วมากกว่าบัญชีตำรวจ

จนมาปี 2545 งานวิจัยของตำรวจที่จ้างหน่วยงานภายนอกวิจัยหลายชิ้น พบว่า สิ่งที่ประชาชนไม่พึงพอใจตำรวจ มี 2 เรื่องหลัก คือ ตำรวจคอรัปชัน และ ตำรวจจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุกับคนรากหญ้าแล้วจับกุมไม่ได้

เหตุที่ตำรวจคอรัปชัน คือเงินเดือนของตำรวจไม่พอใช้ในชีวิตประจำวัน

จากการ เปรียบเทียบ บัญชีเงินเดือน ในประเทศต่างๆ ของข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และศาล โดยทั่วไปบัญชีเงินเดือน ของข้าราชการตำรวจจะมากกว่าพลเรือน น้อยกว่าศาล แต่ก็ไม่ต่างจากศาล ซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมด้วยกันมากนัก

แต่เงินเดือนข้าราชการตำรวจไทย  น้อยกว่าศาลไทยกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

เงินเดือนข้าราชการตำรวจไทยเปรียบเทียบกับข้าราชการตำรวจประเทศต่างๆ ที่ใกล้เคียงประเทศไทยในระดับของการพัฒนาแล้ว พบว่าของตำรวจไทยน้อยกว่านานาประเทศในระดับเกือบต่ำสุด

ปัจจุบันสำนักงาน ก.พ.ได้ว่าจ้างให้สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ทำการศึกษาวิจัยบัญชีเงินเดือนของแพทย์ในประเทศไทย

พล.ต.อ.วงกตจึงเสนอ พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รรท.ผบ.ตร. ดำเนินการว่าจ้างเช่นเดียวกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อนำผลวิจัยมาใช้รายงานต่อ ครม.

ผลักดันเรื่องบัญชีเงินเดือนตำรวจให้ได้ จะทำให้ข้าราชการตำรวจมีขวัญกำลังใจในการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่

เรื่องการทุจริตคอรัปชันก็จะลดลงตามมา.

สหบาท