บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยุวชนตำรวจ

โดย สหบาท

หลังจากที่มุ่งมั่นศึกษาหาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาอาชญากรรม โดยการเสนอแนวคิดทฤษฎี ตำรวจรับใช้ชุมชน (Community Policing) จนได้รับการบรรจุเป็นยุทธศาสตร์หลัก 10 ปี ของตร.

พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก. ยังคงมุ่งมั่นคิดหา วิธีการอื่นๆ มุ่งหวังที่จะทำให้ปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทยลดลง

ได้นำเสนอโครงการ “ยุวชนตำรวจ”  ให้ตำรวจใน บช.ก.ทดลองนำไปใช้บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “หากป้องกันไม่ให้เด็กถูกข่มเหงถูกกระทำรุนแรง หรือถูกล้อเลียน หรือที่เรียกว่า  Bully” ได้ก็เท่ากับป้องกันอาชญากรรมในอนาคตได้ เพราะมีงานวิจัยยืนยันว่า 33 เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่ถูก Bully จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในอนาคต

พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ย้ำถึงที่มาของโครงการ “ชมรมยุวชน ตำรวจ” ซึ่งเป็นโครงการภาค 2 ของ “ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน” ที่ประยุกต์ให้ตำรวจเข้าไปปฏิบัติงานในโรงเรียน นอกเหนือจากการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน

ประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชนประมาณ 14 ล้านคน หรือ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดในประเทศตำรวจจึงจำเป็นทำงานในเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนนี้  ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม

บช.ก.มีเป้าหมายลดและป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างความร่วมมือ เครือข่าย กับโรงเรียน เด็กเยาวชนในการป้องกันอาชญากรรม  ปรับการทำงาน แบบตั้งรับเป็นเชิงรุก และเพื่อปูพื้นฐานการทำงานที่ถูกต้องให้ ตำรวจระดับปฏิบัติการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นนายตำรวจในอนาคต

“โครงการชมรมยุวชนตำรวจ โรงเรียนวันครู 2502”  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ของ พ.ต.ท.ปริญญา กลิ่นเกษร สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. ได้รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่งจากทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองเด็กนักเรียน

พ.ต.ท.ปริญญา จึงได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน รวบรวมเขียนออกมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ ในหนังสือชื่อ “ยุวชนตำรวจ...ทางออกที่แก้ได้”

เป็นการเขียนบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น ประกอบภาพถ่ายให้คนอ่านรับรู้ความรู้สึก เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของโครงการอย่างแท้จริง ใช้เป็นทั้งหนังสือวิชาการและหนังสืออ่านเล่น

บช.ก. จึงได้จัดพิมพ์ครั้งแรกจำนวน 1,000 เล่ม จะนำแจกจ่ายให้กับตำรวจที่ลงไปปฏิบัติงาน อีกส่วนจะนำไปไว้ที่ห้องสมุดของสถาบันโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และโรงเรียนตำรวจทั่วประเทศ

เพื่อให้ได้มีโอกาสศึกษาหนึ่งในแนวทางตำรวจสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์กับสังคม.

 

สหบาท