บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เซฟตี้แฟลต

โดย สหบาท


ปัญหาอาชญากรรมจะลดลงได้ ตำรวจจะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อการทำงานของตำรวจ

พ.ต.อ.วิทวัฒน์ ชินคำ ผกก.สน.ลาดพร้าว ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาอาชญากรรมบริเวณแฟลตการเคหะแห่งชาติ  “แฟลตเคหะคลองจั่น”  ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. เป็นสถานที่พักอาศัยขนาดใหญ่ 30 อาคาร รวมห้องพัก 8,880 ห้อง มีประชากร
พักอาศัยอยู่ประมาณ 15,000 คน และมีประชากรแฝงอีกประมาณ 10,000 คน มีสถานที่และหน่วยงานราชการที่สำคัญหลายแห่ง รวมทั้งสวนสาธารณะอยู่ด้วย

ทำให้สภาพความเป็นอยู่ มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย เช่นที่จอดรถไม่เพียงพอ การจับกลุ่มมั่วสุม ดื่มสุราส่งเสียงดังใต้ถุนแฟลต การทะเลาะวิวาทของกลุ่มนักเรียน ยาเสพติด และอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

ที่ผ่านมาได้ระดมกำลังตำรวจร่วมกับอาสาสมัครตำรวจบ้าน อาสาสมัครพิทักษ์ราษฎร์ไปเฝ้าระวังเหตุ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไป

โครงการ “สน.ลาดพร้าวร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรมแฟลตเคหะคลองจั่น” หรือ “เซฟตี้แฟลต” จึงถือกำเนิดขึ้น ให้มีตำรวจชั้นประทวนของฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันและปราบปราม รับผิดชอบในแต่ละอาคาร มีนายตำรวจเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติทำหน้าที่ประสานกับผู้ดูแล

สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้พักอาศัย จัดแบบสำรวจข้อมูลในแต่ละอาคาร รวมถึงเบาะแสคนร้าย บุคคลต้องสงสัยหาทางป้องกันและแก้ไขต่อไป

ในแต่ละวัน ตำรวจที่รับผิดชอบจะหาช่วงเวลาที่เหมาะสมเข้ามาดูแล พูดคุยกับผู้พักอาศัยเพื่อสร้างความคุ้นเคยสนิทสนม ไว้เนื้อเชื่อใจให้ผู้พักอาศัยเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมั่นใจในความปลอดภัย

โครงการนี้เริ่มมาได้ประมาณ 2 เดือน จากสถิติการรับแจ้งเหตุลดลงเป็นอย่างมาก

และจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้พักพบว่า มีจดหมายที่ได้แสดงความคิดเห็นมาขอบคุณและชมเชยตำรวจว่า ได้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดเวลา

พิสูจน์ว่า การหาความร่วมมือป้องกันอาชญากรรมเป็นเรื่องง่าย

ถ้าตำรวจเข้าถึงประชาชน.


สหบาท