บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้านยาเสพติดโลก

โดย สหบาท

ยาเสพติดกำลังเป็นมหันตภัยที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหา

วันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื่อให้ทุกประเทศได้ตระหนักถึงความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้

ประเทศไทย โดย พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะเจ้าภาพ จึงได้จัดงานในวันนี้ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

ในช่วงเช้า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ที่ทำเนียบรัฐบาล และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในการเผาทำลายยาเสพติดของกลาง ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่วนในพื้นที่ทั่วประเทศ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  จะเป็นประธานในการจัดงานปฏิญาณตนของประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อร่วมมือกันเป็น พลังแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ช่วงบ่าย พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ จะเป็นประธานประชุมร่วมกับ สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ หรือ UNODC ที่สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีของประเทศสมาชิก และเปิดรายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลก เผยแพร่ไปทุกประเทศ

ในส่วนของประเทศไทย นอกจากจะมีการสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยแล้ว จะมีการหยิบยกความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับพม่าขึ้นมาถกแถลง โดยเฉพาะความร่วมมือ

ล่าสุดที่ได้ร่วมกันสืบสวนติดตามพฤติการณ์ของ นายอู่ฉ่วยนุ พ่อค้ายาเสพติดข้ามชาติ สมุน พ.ท.ยี่เซ ที่เข้ามาลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่ กทม. จนกระทั่งสามารถ จับกุมตัวได้

ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขยายผลเพื่อนำไปสู่การจับตัว พ.ท.ยี่เซ ตัวการใหญ่ผลิตยาบ้าในประเทศพม่า ที่สำนักงาน ป.ป.ส.ได้ตั้งค่าหัวไว้ 2 ล้านบาท ต่อไป

ขบวนการค้ายาเสพติดเครือข่ายข้ามชาติสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติโดยมีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ทั้งในวันนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันต่อๆไป

ยาเสพติดจะพินาศ

คนทั้งชาติต้องช่วยกัน.


สหบาท