บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิดช่องขนยา

โดย สหบาท


สถานการณ์ปัจจุบันของการลักลอบขนยาเสพติด

มีการอาศัยช่องทางการทำธุรกิจรับฝากพัสดุภัณฑ์ และการรับจ้างขนส่งสินค้า ซุกซ่อนปะปนมากับสินค้าอื่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นจับกุมของเจ้าหน้าที่มากขึ้น

จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดรายใหญ่หลายครั้ง และการรับสารภาพของผู้ต้องหา  ทำให้เห็นช่องโหว่ของกระบวนการ  และขั้นตอนที่หละหลวม

ไม่มีการดำเนินการจริงจัง  ทั้งรายละเอียดของผู้ส่งและผู้รับที่ถูกต้องชัดเจน  ไม่มีการตรวจสอบและระบุรายละเอียดของสินค้าทั้งที่เป็นสาระสำคัญ

เป็นช่องทางหลบด่านสกัดกั้นตามเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ยากต่อการสืบสวนจับกุม

และบางครั้งมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบางคนให้การช่วยเหลือสนับสนุน รู้เห็นเป็นใจ

จะใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเอาผิดหรือดำเนินคดีกับผู้รับฝากพัสดุภัณฑ์และผู้รับจ้างขนส่งสินค้าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายบังคับ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบ.ตร. ที่รับผิดชอบการสกัดกั้นยาเสพติด ผลักดันให้มีการออกกฎกระทรวงให้มีใบกำกับสินค้า เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐ

มีการกำหนดบทลงโทษผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดซ้ำซาก

ระดมตรวจค้นบริษัทขนส่งสินค้าที่เป็นเป้าหมายในการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือ

ล่าสุดมีหนังสือถึงอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาการลักลอบขนยาเสพติด ผ่านผู้รับฝากพัสดุภัณฑ์และผู้รับจ้างขนส่งสินค้า ให้สั่งไปยังขนส่งจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อเข้าไปกวดขันให้ผู้รับฝากพัสดุภัณฑ์หรือผู้รับจ้างขนส่งสินค้า จัดทำใบตราส่งหรือเอกสารแสดงการขนส่งเพื่อแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนก่อนจะมีกฎหมายประกาศใช้บังคับ

เป็นบทบาทที่นอกเหนือการสกัดกั้นยาเสพติดของ พล.ต.อ.สมยศ ที่ได้ผลอย่างต่อเนื่อง มีการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่จำนวนมาก แม้จะเป็นงานที่ยากลำบาก แต่ความที่ต้องรับผิดชอบ เมื่อเห็นช่องว่างในการสกัดกั้นยาเสพติด จึงต้องหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เป็นช่องทางของเครือข่ายยาเสพติด

อย่างน้อยก็ทำเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรตำรวจ และประเทศชาติ.


สหบาท