บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้นำบกพร่อง

โดย สหบาท

“การเรียกตำรวจช่วยราชการ ไม่ใช่ให้เข้ามานั่งเฉยๆ ต้องศึกษาการทำงานของ ศปก.ตร. และมอบหมายหน้าที่ ให้เขียนรายงานแนวทางการพัฒนาหน่วย แนวทางการดูแลกลุ่ม

ผู้ชุมนุม และการจัดการดูแลกำลังพล รวมทั้งรูปแบบการทำงาน ถ้าพบว่าผู้บังคับบัญชาหน่วยไหนยังหละหลวมในการทำงาน ก็จะหิ้วให้มาอยู่ใกล้ๆ จะมาทำงานเช้าชามเย็นชามอย่างอดีตคงไม่ได้”

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ได้สัมภาษณ์ยืนยันเหตุผลมีคำสั่งให้ พล.ต.ต.ประพันธ์ จันทร์เอม ผบก.ตชด.ภาค 1 พล.ต.ต.โชติ  ไทยยิ่ง ผบก.ตชด.ภาค 2 พล.ต.ต.เสรี สามดาว ผบก.ตชด.ภาค 3 เข้ามาช่วยราชการที่ ศปก.ตร.อย่างไม่มีกำหนด

เป็นคำสั่งที่เด็ดขาดของผู้นำตำรวจ

เพราะเหตุผลความหย่อนยานในการบังคับบัญชาหน่วยตชด.ที่เป็นกำลังหลักในการควบคุมฝูงชน

ปล่อยปละละเลยไม่ลงมาควบคุมการฝึกชุดควบคุมฝูงชนด้วยตัวเอง

ทั้งที่ พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. ที่รับผิดชอบการฝึกทบทวนความพร้อมของ “ชุดควบคุมฝูงชน” ของทุกหน่วยทั่วประเทศ

ได้เน้นย้ำให้ ผบก.ที่เป็นผู้บังคับบัญชาได้นำการฝึกทบทวนเพื่อให้เกิดความพร้อมคลุกคลีอยู่ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อทำให้มีขวัญกำลังใจ และมั่นใจในการทำหน้าที่

เพราะบทเรียนการชุมนุมประท้วงในอดีตที่เกิดจากความไม่พร้อมของชุดควบคุมฝูงชน ขาดการฝึกทบทวน ไม่มีระบบสั่งการที่ ชัดเจน จนกลายเป็นปัญหาในการควบคุมสถานการณ์การชุมนุม

สุดท้ายตำรวจตกเป็น “เบี้ยล่าง” ของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงทั้งที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

พล.ต.อ.อดุลย์ได้นำบทเรียนที่เจ็บปวดในอดีตมาเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา โดยเน้นความเป็นผู้นำหน่วยของ ผบช.และ ผบก.เพื่อให้เกิดความกระชับในสถานการณ์ชุมนุม

มีการฝึกทบทวนอย่างหนักในทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ตชด.ที่เป็นหน่วยสนับสนุนสำคัญ เพื่อไม่ให้ตำรวจทุกนายตกเป็น “จำเลยสังคม”

แต่ความหย่อนยานของตำรวจบางคนจำเป็นต้องเล่นงาน

เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างตำรวจคนอื่น

โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาที่ “ภาวะผู้นำบกพร่อง” เป็นสิ่งที่ ผบ.ตร.รับไม่ได้.


สหบาท