บริการข่าวไทยรัฐ

บช.ก.รับมือภาษา

โดย สหบาท

พล.ต.ท. พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก. เดินหน้าไม่หยุดในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยให้ทัดเทียมประเทศสากล

ล่าสุด พร้อมด้วย พล.ต.ต.โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ ผบก.ปอศ., พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ผบก.ป. พล.ต.ต.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ผบก.ทท.ร่วมกับ พระธรรมภาวนาวิกรม วัดไตรมิตร และ มาดามผัง ลี่ ผู้แทนสำนักงานฮั่นปั้นประจำประเทศไทย พร้อมครูภาษาจากประเทศจีน

เปิดการอบรมสอนภาษาจีนให้กับตำรวจสอบสวนกลาง

เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีทักษะภาษา ให้สามารถสื่อสาร ทำงานกับตำรวจทั้งในประเทศอาเซียนและประเทศทั่วโลกใน วันข้างหน้า เมื่อต้องทำงานประสานงานกับตำรวจต่างประเทศ ขณะที่ตำรวจประเทศต่างๆ สามารถสื่อสารได้ดีกว่าเรามาก เขา พูดได้คนละ 2 ภาษา 3 ภาษา

ปัญหาการสื่อสารจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อถึงปี พ.ศ.2558 ที่ประเทศในภูมิภาคนี้มีการรวมตัวกันเป็น “ประชาคมอาเซียน”

ภาษาสากลจะมีความสำคัญมาก นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ความสำคัญของ “ภาษาจีน” นับวันจะมีมากขึ้น เพราะประชากรบนโลกนี้ 1 ใน 4 เป็นคนจีน พูดภาษาจีน

หลักสูตรพัฒนาความสามารถทางภาษาตำรวจไทยตั้งแต่วันนี้ จึงจะเริ่มต้นที่ภาษาจีน

จึงได้ติดต่อประสานหน่วยงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจากประเทศจีน และ พระธรรมภาวนาวิกรม วัดไตรมิตร ร่วมกันจัด อบรมภาษาจีนให้กับตำรวจสอบสวนกลาง โดยครูภาษาชาวจีน ใช้สถานที่เรียนของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย จะเน้นการนำไปใช้ ฟัง–พูด

จะเรียนทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 2-3 ชั่วโมง หลังเวลาราชการ รุ่นแรกมีจำนวน 24 คน

โดยเปิดรับสมัครตำรวจสังกัดสอบสวนกลางที่สนใจ ไม่จำกัดชั้นยศ ตั้งแต่ระดับผู้บังคับการจนถึงผู้บังคับหมู่ จนเต็มหลักสูตร

เป็นอีกก้าวใหม่ของ บช.ก.ที่เปิดใจเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้านี้

จึงต้องพัฒนาบุคลากรของหน่วยให้พร้อม

เป็นตำรวจมืออาชีพ ทั้งการทำงาน และการบริการรับใช้ประชาชน.

สหบาท