บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม็อบแบบสากล

โดย สหบาท

“การควบคุมฝูงชน” เป็นอีกภารกิจสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยเฉพาะสถานการณ์สังคมไทยที่มีการเมืองแบ่งเป็น 2 ขั้ว ประชาชนแบ่งสี เลือกข้าง ต่างฝ่ายพร้อมระดมมวลชนออกมา เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย

พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก. มีนโยบายให้ บช.ก.ฝึก “ยุทธวิธีการควบคุมฝูงชน” ตามแบบมาตรฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สหประชาชาติ หรือ UN เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักสากล เป็นที่ยอมรับของสังคม มีความปลอดภัยทั้งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ส่วนที่ 1.การทำหน้าที่ของ ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทำหน้าที่เป็นทีมบริหารวิกฤตการณ์จำลองสถานการณ์สมมติ ประชุมแผนปฏิบัติคลี่คลายสถานการณ์ ส่วนที่ 2.การฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน ทั้ง ปฏิบัติระดับบุคคล จัดกำลังเป็นชุด จัดกำลังเป็นหมู่ จัดกำลังเป็นหมวด และจัดกำลังเป็นกองร้อย ฝึกฝนจนชำนาญ และพร้อมปฏิบัติจริง

ส่วนที่ 3.การฝึกเข้าคลี่คลายสถานการณ์ เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มใช้ความรุนแรงกระทำผิดกฎหมาย ต้องจับกุมแกนนำ มีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามหลักของสหประชาชาติ มีท่าการจับและพาไปที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บในการเข้าจับกุม หากมีผู้บาดเจ็บ จะพาผู้บาดเจ็บออกนอกพื้นที่ในท่าที่ถูกต้อง ปลอดภัย

ส่วนที่ 4.การฝึกหน่วยจู่โจมเคลื่อนที่เร็ว โดยใช้รถ จยย.เป็นยานพาหนะ เพื่อใช้ในภารกิจการชุมนุมที่มีความรุนแรงมาก โดยหน่วยเคลื่อนที่เร็วสามารถเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยในสถานที่คับแคบ รถพยาบาลเข้าไม่ถึงได้ด้วย

พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ได้ตรวจสอบการฝึกยุทธวิธีการควบคุมฝูงชน ที่ บก.ป. ซึ่งเป็นการซ้อมลำดับขั้นตอนการใช้กำลังมีแบบแผนที่ชัดเจน เริ่มจากการเคลื่อนไหวกดดันด้วยตัวบุคคลก่อน หากยังไม่สามารถคลี่คลายได้ จะเริ่มใช้มาตรการลำดับต่อไป เช่น การใช้คลื่นเสียง การใช้น้ำฉีด ใช้แก๊สน้ำตา แล้วเข้าจับกุมผู้กระทำผิด

สำหรับแก๊สน้ำตาได้เปลี่ยนจากใช้เครื่องยิงเป็นการขว้างด้วยมือ เพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชน

ตามนโยบายของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ที่ว่า “ตำรวจสอบสวนกลาง” ต้องทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เชื่อใจ และไว้วางใจว่าจะสามารถดูแลปกป้องรักษาชีวิตของประชาชนและทรัพย์สินของประชาชนได้

นับเป็นการสร้างมาตรฐานการทำงานของตำรวจไทย

ให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักสากล.

สหบาท