บริการข่าวไทยรัฐ

โรงพักสากล

โดย สหบาท

โรงพักเพื่อประชาชน บริการทุกเชื้อชาติภาษา ทุกระดับประทับใจ

เป็นจุดมุ่งหมาย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ รักสลาม ผกก.สน.ทองหล่อ

ที่ต้องการทำงานรับใช้ประชาชนทุกเชื้อชาติที่เข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เหตุเพราะโรงพักทองหล่อจัดเป็นโรงพักชั้น 1 ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุง มีผู้คนหลากหลายอาชีพ หลายเชื้อชาติ หลายภาษามาอาศัย หรือเข้ามาท่องเที่ยว

พ.ต.อ.รัฐศักดิ์อาศัยประสบการณ์ที่ไปดูงานมากกว่า 20 ประเทศ กระทั่งเกิดไอเดียทำป้ายบอกการทำหน้าที่การให้บริการของตำรวจภายในโรงพัก แต่ละหน้าที่เป็นป้าย มีข้อความเดียวกัน 5 ภาษา ในป้ายเดียวกัน แต่ละป้ายเขียนบอกเป็น ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

เช่น ป้าย สน.ทองหล่อ ป้ายยินดีต้อนรับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายร้อยเวรสอบสวน ป้ายเสมียนประจำวัน ป้ายแจ้งเอกสารหาย งานขออนุญาต และป้ายห้องน้ำ เป็นต้น

จุดประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับให้เกียรติชาวต่างประเทศที่มาอยู่ในเมืองไทยให้มีความสะดวกเมื่อมาติดต่อราชการ ให้ชาวต่างชาติรู้สึกภูมิใจ

และดีใจเมื่อเข้ามาอยู่ประเทศไทยแล้วเห็นภาษาของตัวเอง

ดำเนินการมาประมาณ 1 เดือนแล้ว ผู้มาติดต่อราชการหรือใช้บริการที่โรงพักสามารถพบเห็นป้ายติดบอกการให้บริการอย่างชัดเจน ทำให้คนทุกชาติทุกภาษาที่มาติดต่อราชการหรือต้องการความช่วยเหลือได้รับความสะดวกสบาย ง่ายต่อการติดต่อราชการ พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพัก อัธยาศัยดี หน้าตายิ้มแย้ม พูดจาไพเราะเป็นกันเองทุกนาย

ในส่วนของล่ามแต่ละภาษา นอกจากอาศัยจากสถานทูตแต่ละประเทศแล้ว ยังใช้ล่ามจากครู อาจารย์ในโครงการ “ตำรวจโรงเรียน”  ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยทุกวัน

นอกจากนี้ ยังแสดงข้อความติดด้านหน้าประตูทางเข้าโรงพักให้คำแนะนำในการติดต่อราชการ กรุณาเตรียมบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าพบประชาสัมพันธ์ ถ้ามีเหตุขัดข้องหรือไม่ได้รับความสะดวก เชิญพบ พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ รักสลาม ผกก.สน.ทองหล่อ รอง ผกก. หรือ สว. ได้ทุกท่าน

มีการตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ จุดเดียว (one stop service) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้มาติดต่อมากยิ่งขึ้น พร้อมติดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาร้องเรียนต่างๆ นำไปเป็นข้อมูลพัฒนาการทำงานของตำรวจ

สร้างความประทับใจให้ผู้มาใช้บริการอย่างมาก ไม่ทำให้เกิดความสับสน ไม่เสียเวลา และเดินออกจากโรงพักไปพร้อมกับรอยยิ้ม

ทุกคน สมดังฉายา “สยามเมืองยิ้ม”

สน.ทองหล่อโกอินเตอร์แล้ว.


สหบาท