บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บทบาทจเรตำรวจ

โดย สหบาท

ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ไม่ค่อยจะมีบทบาทและผลงานเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนมากนัก จนกระทั่งเป็นข่าวฉาวโฉ่โด่งดังไปทั้งเมือง เมื่อมี ส.ส.นำคลิปบ่อน ออกมาแฉกลางสภาจนสั่นสะเทือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้ต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสืบสวนหาข้อเท็จจริง

จึงตกเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานจเรตำรวจ

ด้วยเพราะมีหน้าที่หลักในการตรวจราชการ ตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส่งเสริม กวดขัน สอดส่อง และดูแลให้ข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อของ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง จเรตำรวจแห่งชาติ จึงปรากฏและเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาต่อสาธารณชนมากขึ้น ในฐานะผู้นำหน่วยที่ออกโรงลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง ก่อนจะมีคำสั่งเชือดเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งพัวพันกับบ่อนดังกล่าวในเวลาต่อมา

แต่ก็ดูเหมือนว่า การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะไม่เป็นที่พอใจแก่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจ แห่งชาติมากนัก

ทำให้ สำนักงานจเรตำรวจ ต้องกลับมา ทบทวนบทบาทของตัวเอง ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม จเรตำรวจ (สบ 8) หรือ หัวหน้าจเรตำรวจ จึงนำเสนอ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลและสัมมนาสรุปผลการตรวจราชการสำนักงานจเรตำรวจ” ขึ้นมา

โดยเชิญข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ ระดับ รอง ผบก.-รอง สว.(กต.1-10 จต.) จำนวน 114 นาย และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จเรตำรวจของหน่วยงานต่างๆในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ระดับ รอง ผบช.-รอง ผบก. จำนวน 268 นาย เข้ารับการอบรมสัมมนา

พร้อมกับเรียนเชิญ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาส ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นวิทยากรพิเศษ

เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของจเรตำรวจที่สังกัดในหน่วยงาน สตช.และ สนง.จเรตำรวจ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และประชาชนสามารถรับรู้ขั้นตอนของการทำงานของจเรตำรวจได้

หลังการอบรมสัมมนา 2 วันเต็ม ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องที่พบจากการออกตรวจราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีส่วนร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นในการตรวจราชการ รวมทั้งการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการตรวจราชการอีกด้วย

จากนี้คงต้องจับตาดูบทบาทของจเรตำรวจ.

 

สหบาท