บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อีกก้าวขั้น สพฐ.ตร.

โดย สหบาท

คดีอาชญากรรมทุกคดี

จำเป็นจะต้องอาศัยการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อค้นหา “พยานหลักฐานชิ้นแรก” ที่จะนำไปสู่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงของคดี และ “หาเบาะแส” เพื่อนำไปสู่การติดตามจับกุมผู้กระทำผิด

พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี ผบช.สพฐ.ตร. จึงได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมการตรวจที่เกิดเหตุชั้นสูง” เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพราะภารกิจ การตรวจที่เกิดเหตุของ สพฐ.ตร. แยกเป็น 2 ประเภท คือ คดีอาชญากรรม และคดีจราจร

คดีจราจร เป็นคดีที่สร้างข้อถกเถียง มีปัญหาให้กับพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมากที่สุด

การตรวจที่เกิดเหตุ คือ การค้นหาสาเหตุและร่องรอย เพื่อ พิสูจน์ข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนว่าน่าจะมาจากสาเหตุใด จากความประมาท เลินเล่อ หรือเจตนาจงใจ จากผู้ขับขี่ฝ่ายใด หรือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้จงใจ ที่เรียกกันว่า “เหตุสุดวิสัย”

ข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อพิสูจน์ในคดีจราจรมีอยู่หลากหลายจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพที่เกิดเหตุมีความแตกต่าง ทั้งจาก สภาพรถ สภาพถนน ภูมิประเทศ และแม้แต่ สภาพภูมิอากาศ

เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นองค์ความรู้มาใช้ในด้านตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีจราจร จึงต้องมีทั้งภาคทฤษฎีจากผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคปฏิบัติที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน

จึงเป็นที่มาของโครงการฝึกอบรมโดยมี พ.ต.อ.ปรีดา พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบก. (หัวหน้า) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 เป็นผู้อำนวยการฝึก เป็นการศึกษาและทดลอง รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวกับร่องรอยเบรกจากความสัมพันธ์ของความเร็ว ประเภท ขนาดน้ำหนักรถ ยางรถยนต์ ผิวพื้นทาง และสถานการณ์การใช้เบรก

เป็นเรื่องยากลำบากของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน หรือแม้แต่ผู้มีประสบการณ์อย่างตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ที่จะตัดสินใจ หากคู่กรณีไม่พูดเรื่องจริง เพื่อปกปิดความผิดพลาด บกพร่องของตนให้พ้นผิดในทางคดี

โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เอื้อเฟื้อสถานที่ลานฝึกทดลอง ที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และ บริษัทรถยนต์ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดรถยนต์สำหรับการทดลอง 8 ประเภท เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยตอบโจทย์ให้กับพนักงานสอบสวน

นี่คือความปรารถนาดีอีกก้าวขั้นของ สพฐ.ตร.


สหบาท