บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มหาภัย "พิตบูล"

โดย เพลิงมรกต

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมาเกิดเรื่องน่าเศร้าสลดเมื่อนางสมสกุล สวนไพรินทร์ อายุ 71 ปี ถูกหมาพันธุ์พิตบูลเพศผู้อายุ 2 ปี ชื่อ “ไข่ตุ๋น” กัดจนตายในบ้านย่านถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

เจ้าไข่ตุ๋นกัดแม่เฒ่าจนเลือดท่วมขาดใจตายคาเขี้ยวอย่างน่าสยดสยอง

ทั้งที่แม่เฒ่าคนนี้ก็เป็นคนเลี้ยงดูเจ้าไข่ตุ๋นตั้งแต่ตัวยังเล็กๆ

ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก

หมาพันธุ์พิตบูลฆ่าคนมาเยอะแล้วทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ

ความดุร้ายของหมาพันธุ์นี้ขึ้นชื่อไปทั่วโลก ดังนั้นคงไม่ต้องไปหาสาเหตุว่า ทำไมมันจึงได้เกิดคลั่งถึงขนาดฆ่าเจ้าของได้

ที่ถูกต้องควรหาทางป้องกันหมาพันธุ์นี้หรือพันธุ์ดุร้ายอื่นๆไม่ให้ก่อเหตุน่าสลดใจขึ้นอีก

มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ

ฉบับแรก กรมปศุสัตว์มีกฎหมายห้ามนำเข้าหมาพันธุ์พิตบูลตั้งแต่ปี 2542 เพราะถือเป็นหมาพันธุ์ดุร้ายที่ต้องควบคุมพิเศษ

ข้อบกพร่องคือ ไม่มีการห้ามเพาะเลี้ยงในประเทศ จึงเพาะเลี้ยง

แพร่พันธุ์กันอย่างเสรี

ฉบับที่สอง ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2548

กำหนดให้ผู้เลี้ยงหมาทุกชนิดต้องจดทะเบียน มีบัตรประจำตัว และควบคุมไม่ให้ออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม หากออกนอกสถานที่เลี้ยงต้องมีสายลากจูง

กรณีหมาควบคุมพิเศษพันธุ์ต่างๆที่ดุร้ายมีข้อกำหนดรัดกุมกว่านั้น

จะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่หมาไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอกและมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน

การนําออกนอกสถานที่เลี้ยง ต้องใส่อุปกรณ์ครอบปากและจับสายลากจูงห่างจากตัวหมาไม่เกินห้าสิบเซนติเมตรตลอดเวลา

กฎหมายฉบับนี้มีข้อพกพร่องมากมาย เรียกได้ว่า ไม่มีการบังคับใช้ทั้งที่ออกมา 6–7 ปีแล้ว

หากมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง  หมาพันธุ์พิตบูลหรือพันธุ์ดุร้ายอื่นๆ จะมีโอกาสทำร้ายคนได้น้อยลง

คดีหมาพันธุ์พิตบูลรายล่าสุดนี้เป็นการฆ่าเจ้าของภายในบ้านก็จริง แต่เมื่อมีการเลี้ยงหมาพันธุ์ดุร้ายเหล่านี้

ต้องถือว่าเป็นภัยกับผู้อื่น

หมาพันธุ์ดุร้ายอาจทำให้เกิดอันตรายกับคนรอบๆบ้านได้ทุกเมื่อ

ดังนั้นการเสียชีวิตของนางสมสกุลน่าจะเป็นอุททาหรณ์

ให้เราจริงจังกับการควบคุมการเลี้ยงหมาให้เป็นไป ตามกฎหมายโดยเฉพาะพันธุ์ที่ดุร้าย.


“เพลิงมรกต”