บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ใหญ่คุณภาพต่ำทำเด็กไทยไอคิวต่ำลงทุกปีอนาคตอันว้าเหว่ของไทย

ท่ามกลาง “ผู้ใหญ่คุณภาพต่ำ” ในเมืองไทย ที่เล่นแต่การเมืองน้ำเน่าจนน่าเบื่อหน่าย ก็มีข่าวเล็กๆชิ้นหนึ่งในหนังสือพิมพ์เมื่อสองวันก่อน เป็นการแถลงข่าวของ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เรื่อง ผลสำรวจเด็กไทยในรอบ 10 ปี ซึ่งพบว่า เด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาต่ำลงไปทุกปี

การสำรวจนี้ทำมาตั้งแต่ปี 2548-2554 โดยใช้เด็กอายุ 6-11 ปี จำนวน 5,325 ตัวอย่าง จากกรุงเทพฯและตัวแทน 4 ภาค รวม 10 จังหวัด

เมื่อเปรียบเทียบ “อีคิว” หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กวัย 6–11 ปี จากการสำรวจ 3 ครั้งในปี 2545 ปี 2550 และปี 2554 พบว่า คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในปี 2554 มีคะแนนต่ำสุด อยู่ที่ 169.72 ลดลงจากปี 2550 ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 179.58 และปี 2545 ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 186.42

เมื่อนำผลสำรวจมาแปลงเป็นค่าสถิติก็พบว่า เด็กไทยในปี 2554 มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติที่ 45.12 จากค่าปกติ 50–100 ส่วนด้าน การปรับตัวต่อปัญหา อยู่ที่ 46.65 การควบคุมอารมณ์ อยู่ที่ 46.50 การยอมรับถูกผิด อยู่ที่ 45.65 ความพอใจในตนเอง อยู่ที่ 45.65 ความใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น อยู่ที่ 45.42 การรู้จักปรับใจ อยู่ที่ 45.23

ล้วนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งสิ้น

ส่วน “จุดอ่อน” ของเด็กไทยก็มี ความมุ่งมั่นพยายาม มีคะแนนอยู่ที่ 42.98 ความกล้าแสดงออก อยู่ที่ 43.48 และ ความรื่นเริงเบิกบาน อยู่ที่ 45.95

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาคพบว่า ภาคใต้ มีคะแนนอีคิวใกล้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่ 45.95 รองมา ภาคเหนือ 45.84 กรุงเทพฯ 45.62 ภาคกลาง 44.38 และต่ำสุดคือ ภาคอีสาน 44.04 ล้วนต่ำกว่ามาตรฐานทั้งสิ้น

เห็นคะแนนอย่างนี้แล้ว ผมก็ไม่แปลกใจที่มีผลวิจัยจากคณะครุศาสตร์จุฬาฯ พบว่า นักศึกษาไทย 8 ใน 10 คน ไม่กล้าไปทำงานประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน เพราะกลัวเรื่องภาษา แต่เมื่อถามนักศึกษาประเทศอื่นในอาเซียนกลับพบว่าทุกคนอยากมาทำงานที่เมืองไทย
เด็กไทยคุณภาพต่ำในวันนี้ ก็จะกลายเป็น ผู้ใหญ่คุณภาพต่ำในวันหน้า  ซึ่งในวันนี้  ผู้ใหญ่คุณภาพต่ำ  แถวหน้าสวนสัตว์เขาดินก็มีอยู่เต็มไปหมดแล้ว แล้วอนาคตประเทศไทยในอาเซียนจะเป็นอย่างไร แค่คิดก็เศร้าสลดใจแล้ว

ผมไม่รู้ว่า  รัฐมนตรีศึกษาไทย  นอกจากของบประมาณซื้อ  แท็บเล็ตคุณภาพต่ำ แจกเด็กนักเรียนแล้ว ท่านทำอะไรในเรื่อง “การศึกษาที่ป่วยไข้ของไทย” บ้าง ทั้งๆที่ได้งบประมาณไปสูงสุดทุกปี อย่างปีนี้ก็ได้ไปกว่า 420,490 ล้านบาท ปีหน้า 2556 ก็จะได้อีก 460,075 ล้านบาท แต่คุณภาพการศึกษาของชาติกลับตกต่ำลงไปเรื่อยๆ

ที่มันน่าเจ็บใจก็คือ งบประมาณการศึกษาจำนวนมหาศาลนี้ กลับทำให้เด็กไทยโง่ลงไปทุกปี  ดังผลวิจัยที่ กรมสุขภาพจิต แถลงออกมา พวกท่านใน กระทรวงศึกษาฯ พัฒนาการศึกษาของชาติและเด็กไทยด้วยหัวอันไหนกันแน่ “หัวบน” หรือ “หัวล่าง” ไม่รู้สึกละอายใจกันบ้างเลยหรือยิ่งไปดู วิสัยทัศน์กระทรวงศึกษาฯ ที่ทำเรื่องของบประมาณก็ยิ่งขำ

พวกเขาเขียนว่าจะ “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง”  และจะ “พัฒนาเด็กไทยให้เป็นมืออาชีพ เป็นพลเมืองที่ทันสมัย สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป” แต่ผลสำรวจกลับพบว่า เด็กไทย 8 ใน 10 คน ไม่กล้าไปทำงานต่างประเทศ เพราะกลัวเรื่องภาษา แพ้กระทั่งเด็กพม่า เด็กไทยยิ่งมีคุณภาพต่ำเท่าไร  เราก็จะได้ ผู้ใหญ่คุณภาพต่ำมากขึ้นในอนาคต นี่คือ อนาคตประเทศไทย อันน่าเศร้าสลด มีใครตระหนักกันบ้างไหม.


“ลม เปลี่ยนทิศ”