วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟังเสียงเจ้ายอดศึก คนชายขอบอาเซียน

โดย

เจ้ายอดศึก

ประชาคมอาเซียนกำลังเดินหน้า เป้าหมายสำคัญ อยู่ที่ความร่วมมือแรกเริ่ม 3 ประการ หรือ 3 เสาหลักแห่งอาเซียน นั่นคือ หนึ่ง การเมืองและความมั่นคง สอง เศรษฐกิจ และสาม สังคมและวัฒนธรรม

ประตูสู่ฝันด่านสำคัญคือ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ถ้าทุกชาติในอาเซียนมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ปราศจากความระแวงต่อกัน สร้อยสัมพันธ์อันดีย่อมเกิดขึ้น ความสงบสุขย่อมเกิดขึ้นอย่างมิต้องสงสัย แต่น่าสังเกตว่า สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกับเพื่อนบ้าน ยังเกิดปัญหาอยู่เนืองๆ

อย่างเมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา


ชายแดนไทยด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณจุดคาบเกี่ยวของพื้นที่ดูแลของเจ้ายอดศึก แห่งรัฐฉาน และกองกำลังของไทยเกิดปรากฏการณ์ไม่คาดฝันขึ้น  เมื่อชุด ผบ.ฉก.ร.17 โดยพันเอกอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มีคำสั่งให้ทหารหน่วย ฉก.ร.17 เข้ารื้อบ้านพักรับรองของกองกำลังกู้ชาติไทใหญ่ (SSA-Shan State Army) จำนวน 17 หลัง หน้าเนินบ้านพักของพลโทเจ้ายอดศึกผู้นำ SSA บนดอยไตแลง บริเวณสันเขาชายแดนไทย-รัฐฉาน

จุดรื้อถอนเป็นรอยกันชนระหว่างไทยกับรัฐฉาน ยังไม่มีการปักปันชัดเจน

เรื่องอาคารที่รื้อไป ก่อนหน้านี้เคยมีการเจรจากันระหว่างเจ้ายอดศึกกับ ผบ.ฉก.ร.17 คนก่อน เนื่องจากเขตแดนยังไม่อาจชี้ชัด ออกมาได้  เพื่อความมั่นคงของไทยและป้องกันปัญหาที่จะตามมา ในการเจรจาครั้งนั้น  กองทัพไทยได้ขอให้เจ้ายอดศึกย้ายชาวบ้านไทใหญ่ ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักเหล่านั้นออกไปและเก็บบ้านเหล่านั้นไว้เป็นบ้านพักรับรองสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างทหารไทยและทหารไทใหญ่

เจ้ายอดศึกได้ตกลงทำตามสัญญา โดยย้ายชาวไทใหญ่ออกจากบ้านพัก พร้อมปล่อยให้เจ้าหน้าที่ติดป้ายหน้าบ้านพักว่า “บ้านพัก รับรอง” ตามการตกลงกับกองทัพไทย

เมื่อต่างฝ่ายต่างทำตามสัญญาการอยู่ร่วมกันระหว่างกองกำลัง ทั้งสองก็เป็นไปอย่างสันติ

ครั้นเกิดเหตุการณ์รื้อถอนอาคารขึ้นมา  เจ้ายอดศึกตั้งข้อสังเกต ว่า “ก่อนนั้นเราทำไมตกลงกันได้และเราต่างก็ทำตามข้อตกลงระหว่าง กัน ผมขอบ้านรับรอง 17 หลัง ท่านก็เขียนหนังสือไปติดไว้ทั้ง 17 หลัง ให้เป็นบ้านรับรอง ให้ใช้ประโยชน์กันทั้งสองด้าน แต่ทำไมเมื่อเจ้าหน้าที่ของไทยเปลี่ยนหัวหน้าใหม่ จึงมาพบกับผมบอกให้ผมรื้อบ้าน 17 หลัง ผมก็ว่าเราตกลงกันแล้วให้เป็นบ้านรับรอง เมื่อ จัดงานอะไรก็ให้มาพักมาอยู่ชั่วคราว ท่านบอกว่าเป็นคำสั่งของข้างบน  ถ้าไม่ทำคล้ายจะถูกปลด ผมก็บอกว่าผู้การตัดสินใจเองเลย แล้วเขาก็ส่งทหารเข้าไปรื้อ”

เมื่อเกิดเหตุการณ์รื้ออาคารขึ้นมา ทำให้เกิดคำถามว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ เพราะพื้นที่ที่ทหารพม่าและทหารชนกลุ่มน้อยรุกล้ำแผ่นดินไทยไม่ใช่มีแต่บริเวณใกล้ดอยไตแลงของกองทัพกู้ชาติไทใหญ่เท่านั้น  แต่มีพื้นที่ชายแดนไทยอีกหลายจุด
แต่ทหารไทยยังไม่เข้าไปกดดัน จัดระเบียบใดๆ

จุดเหล่านั้น เช่น บริเวณบ้านไม้ลัน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ของไทยอนุญาตเปิดชายแดนให้ทหารว้าแดง UWSA เข้ามาซื้อรับส่งวัสดุก่อสร้าง ซื้อเสบียงอาหารทุกวันพุธ

บริเวณดอยหัวแหวน อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เขตที่ทหารว้าแดงอยู่ หมิ่นเหม่ที่จะล้ำเข้ามาในเขตของไทยเป็นอย่างมากคล้ายๆ กับบริเวณดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ที่ทหารพม่าเข้ามาตั้งหน่วยทหาร หมิ่นเหม่ที่จะลึกเข้ามาในฝั่งไทยเช่นกัน

และจุดที่ดอยหัวฮะ บ้านแม่ออรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน บนสันเขา ชายแดนลึกเข้ามาในฝั่งไทย ทหารพม่าออกมาทำมาหากินในเขตไทย

จุดต่างๆ ที่กล่าวมา อยู่ในความกังขาของชาวบ้านว่า แท้จริงกองกำลังเพื่อนบ้านและชนกลุ่มน้อยล่วงเข้ามาในเขตของไทยหรือไม่ และรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย

ชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนไทย-พม่า ภาพในใจของคนส่วนใหญ่คือเกรงว่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สำหรับไทใหญ่ดูเหมือนมีความพยายามสร้างภาพให้ปรากฏว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับเรื่องนี้เสมอมา อย่างเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่กรุงเทพมหานคร กองกำลังกู้ชาติไทใหญ่ SSA เพิ่งได้รับรางวัล “อินทรีทอง อวอร์ด”

งานนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้มอบรางวัลนี้ให้แก่สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน (R.C.S.S.)/กองทัพรัฐฉาน (S.S.A.) ในการร่วมปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ในขณะที่กองกำลังอีกชุดหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียง ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ผลิตและขายยา

สำหรับสถานการณ์ของกองทัพไทใหญ่  ขณะนี้เจออุปสรรคหลายอย่าง แม้เจรจาหยุดยิงกับพม่าแล้วแต่ก็ยังมีการสู้รบกันอยู่ และฝ่ายทหารพม่าไม่ยอมทำตามข้อตกลงสัญญาที่ทำการตกลงไว้

ผลกระทบจากการรื้ออาคารมีอะไรบ้าง เจ้ายอดศึกบอกว่า แค่กระทบจิตใจกัน  เพราะเขตแดนบริเวณนี้ยังไม่ชัดเจน ทหารฝ่ายกองทัพฉานก็เกิดความสงสัยว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่า จุดอื่นๆ ที่หมิ่นเหม่และบางแห่งเหมือนจะล้ำเข้ามาแดนไทยชัดเจน ทำไมไม่เข้าไปจัดระเบียบให้เรียบร้อย

“ทหารเราก็น้อยใจ ทำไมอยู่ดีๆ มาทำกันอย่างนี้ บ้านของใครใครก็รัก”

เมื่อถามถึงสันติภาพระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า เจ้ายอดศึกบอกว่า ไทใหญ่ตั้งจุดประสานงานไว้หลายจุด เพื่อประสาน กับรัฐบาลพม่า ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงตุง ท่าขี้เหล็กและอื่นๆ ถึงกระนั้นก็มีการปะทะกันอยู่เนืองๆ

“ยังไม่สงบหรอก ตอนนี้เราเคลียร์กันไปวันต่อวัน”

ส่วนบทบาทของออง ซาน ซูจี ต่อสันติภาพในพม่า เจ้ายอดศึกบอกว่า นโยบายของออง ซาน ซูจี ชัดเจนว่าต้องการให้เกิดประชา-ธิปไตยขึ้นในพม่า เธอกำลังดำเนินการอยู่ ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน

เมื่อถามถึงความพร้อมของพม่าในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 เป็นอย่างไร เจ้ายอดศึกบอกว่า “พม่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่ เพราะภายในประเทศยังมีการกดขี่  มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เนืองๆ ผมว่าความพร้อมในพม่ายังไม่ค่อยมี”

เสียงของเจ้ายอดศึก คือเสียงหนึ่งของคนชายขอบ แม้จะเป็นเสียงเล็กๆ จากดอยไตแลง แต่ก็ส่งนัยให้เห็นเค้าลางอะไร บางอย่างของคนอาเซียน.

6 ก.ย. 2555 10:21 6 ก.ย. 2555 10:22 ไทยรัฐ