บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนังสือโป๊รุ่นปู่

โดย บาราย

หนังสือหมายเหตุประเทศสยาม เล่มที่ 5 เรื่องที่ 210 ชื่อเรื่อง หนังสือโป๊กรุไพศาลย์ เอนก นาวิกมูล บอกว่าหนังสือโป๊เล่มเก่าสุดของไทย เท่าที่สามารถหาพบได้ คือหนังสือ พระตำหรับโยนี พิมพ์เมื่อ ร.ศ.126 (พ.ศ. 2450)

ปกหนังสือ พิมพ์ตัวเรียบๆไว้ดังนี้ หนังสือ พระตำหรับโยนี สำหรับสามีภรรยา พิมพ์ครั้งแรก 200 ฉบับ ปี 126 กรุงเทพ

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือโป๊รุ่นเก่า 300 เล่ม ของคุณไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ นักสะสมหนังสือเก่าตัวยง ความจริงคุณไพศาลย์ มีหนังสือเก่าดีๆมากมาย แต่เหตุที่ต้องเก็บหนังสือ โป๊ไว้ด้วย เพราะเห็นว่าเป็นหนังสือหายากชนิดหนึ่ง ซึ่งคนไม่นิยมสะสมกัน

"ผมไม่อยากเล่นอะไรซ้ำกับคนอื่น"   คุณไพศาลย์ว่า

คุณเอนกบอกว่า ได้ดูกรุหนังสือเก่าคุณไพศาลย์ ที่บ้านหนหนึ่ง แต่เวลาไม่มาก จึงไม่ทันได้เห็นหนังสือโป๊ เล่มเก่าสุดเล่มนี้ บางเล่มที่เห็น เป็นหนังสือโป๊ที่ใช้ฉากสวาทในต่างประเทศ เขียนอย่างโป๊แท้ อ่านแล้วตัวร้อน นอกจากนั้น ยังมีหนังสือประโลมโลกรุ่นหมอปรัดเล

หนังสือโป๊เล่มที่คุณเอนกถ่ายภาพปกไว้ ชื่อหนังสือ วิชชากามศาสตร์ สมเด็จกรมพระยาฯ (?) ทรงชำระ ว่าด้วยการกำหนัดหลายสิบประการ เป็นประโยชน์แต่ บุรุษสตรีทั่วโลก ราคา 50 สตางค์ โรงพิมพ์ศิริอักษรเป็นเอเย่นต์ มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ออกแบบปก โดย S.P.E. พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2474

ปกในหนังสือเล่มนี้ บอกว่ารวบรวมและเรียบเรียงโดย "แมลงภู่ทอง"

คำว่า สมเด็จกรมพระยาฯ ทรงชำระ คงทำให้ หลายท่านเกิดข้อสงสัย สมเด็จกรมพระยาฯองค์ใดกันแน่ แมลงภู่ทอง ชี้แจงในคำนำหน้า ข. สั้นๆว่า ต้นฉบับเดิม เป็นหนังสือของนักธรรม

สมเด็จกรมพระยาวชิรญาวโรรส (ซึ่งเป็นพระประมุขสูงสุดของพระสงฆ์ สมัย ร.5 และเป็นพระอนุชาองค์หนึ่งในรัชกาลที่ 5) ทรงชำระไว้ เมื่อ พ.ศ. 2466

ชื่อหนังสือพระธรรมปทัฏฐกถา เล่ม 8 หน้า 593 บรรทัดที่ 10 เป็นตัวอักษรภาษามคธทั้งสิ้น

แมลงภู่ทอง ไม่บอกว่าสำนวนเดิม ทรงนิพนธ์ ไว้ในลักษณะใด แมลงภู่ทองตัดต่อเอามาเพิ่มเติม ให้ แตกต่างออกไปอย่างไร บอกแต่ว่า เมื่อเห็นของเดิมเป็นภาษามคธ หรือภาษาบาลีทั้งหมด จะเป็นประโยชน์แต่ เพียงพระภิกษุสามเณรผู้รู้ธรรมอันสูงเท่านั้น

คนทั่วไป หรือพระบวชใหม่ก็คงจะเรียนไม่ถึง แมลงภู่ทองจึงแปลออกมาเป็นภาษาไทย

เนื้อหาข้างใน ตัวอย่าง กล่าวถึงกิริยากำหนัดของหญิง ไว้ 44 ประการ เช่น

จ้องหน้า อธิบายว่า ทำไมหล่อนจึงอยากพิศ ก็เพราะหล่อนกระสันรักเรา

เคลื่อนไหวสะเอียว ข้อนี้อธิบายว่า ถ้าหญิงเกิดกระสันในชายคู่สนทนา หรือเหลือบตามาสบตาชายใด แล้วแสร้งเดินยักสะเอว หรือนั่งโยกบิดสะเอวให้ชายนั้นเห็น จงมั่นใจเถิดว่า หล่อนกระสันในชายนั้นแล้ว

ขยายของลับแวมๆวับๆ อธิบายว่า เพราะตัณหาหล่อนกระสันแก่กล้าในเราเหลือกำลัง

เปิดสะดือ อธิบายว่า เป็นเชิงคล้ายกับจะให้เราอยากแลลอดไปดูสิ่งอื่น ชวนให้เราเกิดกระสันขึ้น แท้จริงหล่อนกระสันยั่วเราต่างหาก

เมื่ออธิบาย 44 ข้อจบที่หน้า 47 แล้ว มีคำชี้แจงว่า หนังสือจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง คือฝ่ายหญิงจะได้ใช้เตือนใจให้สงบเสงี่ยม มิให้บังเกิดมีขึ้นได้

ส่วนชายนั้นเห็นจะไม่ต้องบอก เพราะใช้ ประโยชน์ล้นเหลืออยู่แล้ว

เอนก นาวิกมูล ตั้งข้อสังเกต จุดมุ่งหมายในการแปลหนังสือจากภาษามคธเป็นภาษาไทยของแมลงภู่ทอง กับสมเด็จกรมพระยาฯคงจะผิดกัน ฝ่ายหนึ่งเขียนไปในทางโลก อีกฝ่ายเขียนไปในทางธรรม

ถ้ามีเวลาน่าจะลองค้นพระนิพนธ์เดิมมา เทียบว่า แมลงภู่ทอง แปลงความมากน้อยเพียงใด.

O บาราย O