บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยักษ์วัดพระแก้ว

โดย บาราย

(ภาพซ้าย) ทศกัณฐ์ กายสีเขียว - (ภาพขวา) สหัสสเดชะ กายสีขาว

ยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพธิ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาก จากนิทานเรื่องที่ยกพวกมาตีกัน จนป่าชายแม่น้ำโล่งราบเลี่ยนเตียน เป็นที่มาของชื่อท่าเตียน

แต่ยักษ์ที่วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก็มีมากมายหลายตน แม้จะคุ้นตาแต่ก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักว่า เป็นยักษ์อะไร

หนังสือพระอารามหลวง ในกรุงเทพมหานคร เล่ม 1 (วิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล) อธิบายไว้ว่า ประตูวัดพระแก้ว มี 7 ประตู

6 ประตูมียักษ์ปูนปั้นกายสูงใหญ่ถึง 6 เมตร ประดับเคลือบสีประณีตงดงาม  เป็นทวารบาล  เฝ้าอยู่ประตูละ 2 ตน

ประตูเกยเสด็จ (หน้า) ด้านซ้าย มียักษ์ชื่อสุริยาภพ โอรสของสหายทศกัณฐ์ มีกายสีแดงฉานดังแสงอาทิตย์

สุริยาภพ มีหอกเมฆพัท เป็นหอกวิเศษ พระอิศวรประทานให้ เคยใช้หอกที่ปลุกเสกไม่ครบพันคาบ พุ่งถูกพระทรวงพระสัตรุดสลบคาที่  พระพรตเชษฐาพระสัตรุด  แผลงศร พรหมาสตร์ สังหารสุริยาภพได้

ประตูเกยเสด็จด้านขวา มียักษ์อินทรชิตเฝ้า อินทรชิตมีสีกายเขียว เป็นเจ้าฟ้าเอก เพราะเป็นบุตรทศกัณฐ์กับนางมณโฑ เดิมชื่อรณภักตร์กุมาร มีฤทธิ์มากรบชนะพระอินทร์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอินทรชิต ซึ่งแปลว่าผู้ชนะพระอินทร์

รูปยักษ์อินทรชิต ที่ทำไว้นี้งดงามสง่าอย่างยิ่ง สมกับผู้มีฤทธิ์ มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้จากเทพเจ้าทั้ง 3 คือพระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม

อินทรชิตตายด้วยศรพรหมาสตร์ของพระราม

ประตูหน้าวัว มียักษ์มังกรกัณฐ์ เป็นยักษ์กายสีเขียว กับยักษ์วิรุฬหก ยักษ์กายสีขาบหรือสีน้ำเงินแก่

ประตูวัดพระแก้ว มียักษ์ฝาแฝดเป็นทวารบาล ด้านซ้ายชื่อทศคีรีธร ด้านขวาชื่อทศคีรีวัน ทั้ง 2 เป็นลูกทศกัณฐ์กับนางช้าง ยักษ์ 2 ตนนี้ จึงมีปลายจมูกเป็นงวงช้างเล็กๆ พอเป็นเครื่องหมาย

ประตูพระฤาษี ด้านซ้าย มียักษ์จักรวรรดิ มีสีกายสีขาวบริสุทธิ์ มีฤทธิ์มาก จักรวรรดิเป็นสหายทศกัณฐ์ครองกรุงมลิวัน ภายหลังเมื่อสิ้นทศกัณฐ์ ได้รบชนะพิเภก

พระรามแต่งตั้งให้ครองกรุงลงกา

ด้านขวา ประตูฤาษี มียักษ์ อัศกรรณมารา เป็นพญายักษ์สหายทศกัณฐ์ มีสีกายสีม่วงแก่ มีฤทธิ์มาก ผู้ใดรบก็ไม่ชนะ ต้องให้องค์อวตารของพระนารายณ์ คือพระราม แผลงศรพรหมาสตร์ จึงเอาชนะได้

ประตูเกยเสด็จ (หลัง) มีพญายักษ์ 2 ตน ที่มีความสำคัญที่สุดเป็นทวารบาล  ด้านซ้ายคือทศกัณฐ์ ปรปักษ์ตัวเอกของพระราม

ทศกัณฐ์มี 10 เศียร 20 กร มีกายสีเขียว เป็นเจ้าผู้ครองกรุงลงกา ทำสงครามกับพระรามหลายยกหลายตอน

มาตายเอาตอนท้ายเรื่องรามเกียรติ์

ด้านขวาประตูเกยเสด็จ (หลัง) คือพญายักษ์สีกายขาว เจ้าเมืองปางตาล มีนามว่า สหัสสเดชะ พญายักษ์ตนนี้มี 1,000 เศียร 2,000 กร มีอาวุธวิเศษคือกระบองตาล

ประตูสนามไชย มีพญายักษ์ไมยราฟ  และวิรุฬจำบัง เป็นทวารบาล

ไมยราพครองเมืองบาดาล มีสีกายสี

ม่วงอ่อน เป็นสหายทศกัณฐ์ เคยเข้าสกัด

ทัพและลักพาพระรามไปขังในเมืองบาดาล

หนุมานตามลงไปฆ่าไมยราพตาย ช่วยพระรามขึ้นมาได้

วิรุฬจำบัง เป็นโอรสพญาทูษณ์ ผู้ครองเมืองจารึกและเป็นหลานของทศกัณฐ์ มีความสามารถด้านแปลงกาย เคยแปลงกายเป็นไรน้ำ ไปซ่อนอยู่ในฟองอากาศในน้ำ แต่หนุมานก็ตาม ไปทันและฆ่าเสีย

ประตูที่เจ็ด ประตูสุดท้าย คือประตูวิหารยอด เป็นประตูเดียว ที่ไม่มีรูปยักษ์ทวาลบาล มีแต่ภาพยักษ์และภาพวานร เขียนไว้

รู้จักกันทุกยักษ์แล้ว จึงได้ความจริงว่า ยักษ์สังกัดวัดพระแก้ว เป็นยักษ์ระดับพญา หรือยักษ์เจ้า ไม่เคยทำเรื่องเกเรเหลวไหล ยกพวกตีกัน ให้หนวกหูผู้คน หากจะทะเลาะกัน ก็ยกทัพมาทำสงครามชิงบ้านชิงเมืองกันเลย


O บาราย O