บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนละหมัด 17/09/55

โดย

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   -  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
“อยุธยาที่น้ำท่วมเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามธรรมชาติอยู่แล้ว  กรมชลประทานระบายน้ำไปตามประสิทธิภาพคูคลองจะไม่กักน้ำไว้  การช่วยเหลือประชาชนจะทำได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา”.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
“รัฐบาลใช้เงินไปกว่า  1  แสนล้าน ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โดยบอกว่าจะปรับปรุงทุกอย่างให้เป็นระบบ  เพราะ ฉะนั้น เมื่อเกิดเหตุก็ต้องไปดูและแก้ไข ไม่ใช่แก้ตัว”.