บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนละหมัด 06/08/55

โดย

(ภาพซ้าย) นายภูมิธรรม เวชยชัย

“ทางพรรคเพื่อไทยยืนยันจะไม่ถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และร่าง  พ.ร.บ.ปรองดองออกจากสภา แต่ยืนยันว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่รีบร้อนเดินหน้าโหวตวาระ 3”.

(ภาพขวา) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

“การถอนทั้ง 2 เรื่องออกไปไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆ แต่การคาเอาไว้เป็นปมสร้างความอึมครึม  ความไม่แน่นอน ความขัดแย้ง ไม่เป็นผลดีต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาล”.