วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนละหมัด 09/07/55

โดย

(ภาพซ้าย) นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
“มีความเป็น ไปได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการล้มล้างการปกครอง ตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญ เป็นห่วงว่ามีการตั้งธงไว้ล่วงหน้า”.

(ภาพขวา) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
“เป็นการพยายามข่มขู่กดดันศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยตามความต้องการของฝ่ายตัวเอง เป็นเรื่องไม่สมควรที่มาข่มขู่กดดันศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม”.