บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความขัดแย้งในสังคมไทย

โดย

เห็นว่าค่อนข้างจะเข้ากับสถานการณ์บ้านเมือง เลยนำบทความจากหนังสือ ความขัดแย้งในสังคมไทยยุควิกฤติเศรษฐกิจ ในโครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มาเทียบเคียงเพื่อให้เห็นภาพความขัดแย้งของวิกฤติการเมืองได้ชัดเจนขึ้น

ในยุคสงครามเย็นนั้น ประเทศไทยผ่านการต่อสู้ เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ทางอุดมการณ์ คนไทยจับอาวุธสู้กันด้วยเหตุผลเพื่อช่วงชิงอำนาจทางการเมือง สังคมในเวลานั้นตกอยู่ในภาวะวิกฤติด้วยความขัดแย้งอันเกิดจากแรงผลักดันสองด้าน

ด้านหนึ่งคือ ความต้องการปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่วนอีกด้านหนึ่งคือการ กดขี่ทางการเมืองและการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ความขัดแย้งถูกสะท้อนว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้ปกครองชนชั้นนำทางการเมือง ที่ผนวกเข้ากับกลุ่มนายทุนและจักรวรรดินิยมกับประชาชนผู้ถูกปกครองซึ่งประกอบด้วยชาวไร่ชาวนาและกรรมาชีพ
มีการประเมินว่าในช่วงสงครามเย็นประเทศไทยมีแนวโน้มของการเกิดสงครามกลางเมือง (Civil War) ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีอยู่ยืดเยื้อนั้นเป็นผลเนื่องมาจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง

โดยที่การเมืองไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหานั้นได้

ในยุคสงครามเย็นปัญหาเศรษฐกิจสังคม เป็นความรุนแรงที่คุกรุ่นอยู่ในโครงสร้างซึ่งถูกกดไว้ด้วย ระบบการเมืองที่ไม่เปิดกว้าง และการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางโครงสร้างเป็นเรื่องของการใช้ อำนาจและกำลังบังคับ อันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์การเมืองแบบอำนาจนิยม

การใช้อำนาจและกำลังบังคับถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งขั้นต่ำสุด เนื่องจากเป็นการตัดสินปัญหาโดยใช้ความรุนแรง ที่เป็นปัจจัยนำไปสู่การขยายตัวของความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น

หลังจากปัญหาความตึงเครียดอันเนื่องมาจากสงครามเย็นอ่อนตัวลงบ้างแล้ว? และ? ด้วยนโยบายเปิดกว้างทางการเมืองเท่านั้น ก็ทำให้ปัญหาความขัดแย้งคลี่คลายไปได้ สังคมไทยก็ข้ามพ้นวิกฤติของสงครามกลางเมืองมาได้

ด้วยการเผชิญหน้ากับความจริง

ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่านโยบายที่ถูกใช้เป็นทางออกของการใช้กำลังเข้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เช่น นโยบาย 66/23 ได้เนรมิตการเมืองใหม่ที่แก้ไขความขัดแย้งได้ทันที สังคมได้ผ่านสถานการณ์และสั่งสมประสบการณ์การต่อสู้ทางการเมืองมาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็น 14 ตุลา 6 ตุลา หรือพฤษภาทมิฬ

ได้สร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนค่อยๆขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ จนนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงกติกาการเมืองกันใหม่ สังคมเห็นทางออกร่วมกันคือการพัฒนาประชาธิปไตยให้มั่นคง

เชิงสถาบัน เชิงวัฒนธรรมทั้งวิธีคิดวิธีปฏิบัติของพลเมือง.

หมัดเหล็ก