บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความมั่นคงด้านโทรคมนาคม

โดย หมัดเหล็ก

เป็นที่ทราบกันดีว่า โทรศัพท์ระบบ 3 จี จะมีการเริ่มเปิดการประมูลในเดือน ต.ค.นี้ ซึ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุด ไม่ใช่แค่เงินประมูลที่จะได้รับมากน้อยเท่าไหร่  แต่หมายถึงความมั่นคงทางด้านโทรคมนาคมของประเทศในอนาคต คุณภาพมีความหมายมากกว่าปริมาณ ผลประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ ความเป็นธรรมที่จะตกถึงผู้บริโภค คือเป้าหมายที่องค์กร กสทช.จะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก สมมติการประมูลคลื่นโทรศัพท์ระบบ 3 จีครั้งนี้ อาจมีผู้เข้าร่วมประมูลไม่มากมายนัก การแข่งขันด้านราคาไม่เข้มข้นดุเดือดอย่างที่คิดกันเอาไว้ สิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าคือ การแข่งขันหลังการประมูล ในเชิงประสิทธิภาพด้านราคาและคุณภาพ และผลประโยชน์ที่จะตามมาคิดเป็นมูลค่ามหาศาล

ที่จะต้องมองควบคู่กันไปด้วยคือความมั่นคงของประเทศ กฎหมายด้านการสื่อสารปี 2544 กำหนดให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 25 แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขให้ใช้ตามกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว คือร้อยละ 49 เมื่อปี 2549 แต่เนื้อหายังคงเดิม คือ กสทช.สามารถกำหนดข้อห้ามในการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าวได้

รัฐธรรมนูญมาตรา 47 กำหนดไว้ชัดเจนว่าให้การจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประ-ชาชน ทั้งในด้านความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่นๆ ดังนั้น จึงถือว่าเป็นหน้าที่ของ  กสทช.ในการที่จะออกกฎเกณฑ์ควบคุมเรื่องของความมั่นคงและรักษาผลประโยชน์ของประเทศไม่ให้อยู่ในการครอบงำหรืออยู่ในมือของต่างชาติจนเกินกว่ากฎหมายกำหนดทั้งทางตรงและทางอ้อม อยู่ในขอบข่ายและอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว

การถกเถียงหลังเหตุการณ์ก่อการร้าย 9/11 รัฐบาลสหรัฐฯกำหนดให้กิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและการป้องกันประเทศ รวมทั้งได้ให้คณะกรรมการด้านการลงทุนในประเทศสหรัฐฯเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพิจารณาตรวจสอบการเข้าถือครองหุ้น หรือการเข้าควบคุมกิจการที่มีผลต่อความมั่นคงแห่งชาติ

รวมทั้งให้อำนาจ  ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการคัดค้านและปฏิเสธการลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจที่มีผลกระทบหรืออาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติได้ เคยมีกรณีตัวอย่างที่บริษัท Global Crossing เจรจาขายหุ้นให้กับ บริษัทฮัทซ์จิสัน แต่คณะกรรมการที่ไม่เห็นด้วยเพราะตรวจพบว่า ฮัทซ์จิสันเกี่ยวพันกับรัฐบาลจีน เป็นต้น

หรืออย่างกรณี   บริษัทน้ำมันยูโนแคล ที่ต้องการขายกิจการ โดยมีบริษัทพลังงานในจีนต้องการเข้ามาซื้อกิจการ ก็ถูกคัดค้านด้านเหตุผลที่ว่ารัฐบาลจีนมีแผนเข้ามาควบคุมแหล่งพลังงานของสหรัฐฯ ในที่สุดก็ต้องยกเลิกกันไป

ประเด็นนี้แม้แต่นักวิชาการที่ติดตามกรณีของการโทรคมนาคม โทรศัพท์ระบบ 3 จี ก็ไม่เคยตั้งข้อสังเกตหรือมีการทักท้วงเอาไว้แต่อย่างใด ซึ่งเป็นช่องว่างทางกฎหมายในการดำเนินธุรกิจทางด้านนี้ กลายเป็นเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบต้องไปพึ่งศาลยุติธรรมบางเรื่องก็ไม่สามารถที่จะตัดสินชี้ผิดชี้ถูกได้เพราะไม่มีข้อกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะบนความเคลือบแคลงของผลประโยชน์อันมหาศาล.

 

หมัดเหล็ก