บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โลกจะแตก

หนังสือ อ่านก่อนถึงวันสิ้นโลก โดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยมีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะที่กลัวว่าโลกจะแตกมีความเป็นไปได้แค่ไหน  ท่านผู้รู้หลายท่านได้แสดงความเห็นไว้ในหนังสือเล่มนี้  พระธรรมโกศาจารย์  พระสำราญ  ธัมมธุโร พระไพศาล   วิสาโล  พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล  ดร.สมิทธ ธรรมสโรช  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ อนุรุธ ว่องวานิช ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นต้น

มีการนำเอา  เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  ทั้งในอดีตที่บันทึกเอาไว้กับการวิเคราะห์จากสถานการณ์ในปัจจุบันมาผนวกกันเป็นเหตุเป็นผล ใช้ประกอบการใช้วิจารณญาณว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ

จากประกาศขององค์การ  นาซา  ที่ระบุว่า  ในวันที่   21  ธันวาคม 2012 แกนโลกจะถึงเวลาพลิกกลับขั้ว คือขั้วโลกเหนือจะมาอยู่ที่ขั้วโลกใต้ ซึ่งทำให้ช่วงเวลานั้นโลกของเราจะไม่มีสนามพลังแม่เหล็กเพื่อป้องกันตัวเอง  ดวงอาทิตย์จะแผ่สนามแม่เหล็กปล่อยรังสีความร้อนสูงมายังโลก

ผลก็คือน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายอย่างรวดเร็ว น้ำจะท่วมโลกฉับพลัน  สิ่งมีชีวิตจะล้มตายเป็นเบือ  และหนึ่งในนั้นก็คือ  มนุษย์ สอดคล้องกับปฏิทินมายัน  ของชาวมายา ที่ทำปฏิทินเองตั้งแต่ 1,000 ปีมาแล้ว สามารถคำนวณได้ว่า โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลา 365 วัน ที่ตรงกับปฎิทินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ชาวมายากำหนด วันสุดท้ายของปฎิทิน คือวันที่  21 ธันวาคม 2012 ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของโลกพอดี นอกจากนี้ ยังมีคำทำนาย ของ นอสตราดามุส ในทำนองเดียวกัน

นำมาประกอบกับสภาพของโลกในปัจจุบัน มีทั้งปัญหามลพิษโลกร้อน ชั้นบรรยากาศบางลง  สภาวะอากาศแปรปรวน เกิดแผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ น้ำท่วมรุนแรง แม้แต่ประเทศไทยเองก็เจอกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่มาแล้ว ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ สนามบินดอนเมืองกลายเป็นหนองน้ำ ถนนวิภาวดีรังสิตกลายเป็นคลองที่ยาวที่สุดในโลก

ถ้าใครมีโอกาสนั่งเครื่องบิน  ข้ามขั้วโลกเหนือ  ลองสังเกตให้ดี  ดูจากเครื่องบินลงมาที่เคยเห็นเป็นภูเขาน้ำแข็งขาวโพลนไปหมด แต่ในขณะนี้ มีแต่น้ำและแผ่นน้ำแข็งบางๆที่ลอยอยู่บนน้ำเท่านั้น  คล้ายๆกับหยดเทียนในน้ำ มีปริมาณน้ำมากกว่าน้ำแข็ง

หลายประเทศกำหนดให้เรื่องของ  สิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายหลักของประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  โรงงาน การผลิตสินค้า  อาหาร  บ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรืออะไรก็แล้วแต่ ต้องคำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรกเป็นเงื่อนไขสำคัญในการลงทุนด้วย

สิ่งที่ได้จากหนังสือ อ่านก่อนถึงวันสิ้นโลก ไม่ใช่ความหวาดวิตก ว่าโลกจะแตกจริงหรือไม่ แต่จะต้องเตรียมพร้อม   เตรียมกาย  ในเรื่อง ของภัยพิบัติ  เตรียมใจ ที่จะต่อสู้ เพื่อให้อยู่ในความไม่ประมาท

ไม่ใช่ยังมัวเมาอยู่กับอำนาจผลประโยชน์ส่วนตัว จะให้ย้ายอธิบดีคนนั้นเพราะปราบปรามการบุกรุกป่าไปกระทบกับผล ประโยชน์ของคนนี้ จะให้เอาหลานชายมานั่งเป็นอธิบดีแทน คิดสั้นๆกันอยู่ได้แค่นี้เอง.

หมัดเหล็ก