บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นครรัฐปัตตานี

โดย หมัดเหล็ก

อนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคงที่มี ประสพ  บุษราคัม  เป็นประธาน เสนอให้มีร่าง  พ.ร.บ.ปัตตานีมหานคร เพื่อให้จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รูปแบบพิเศษ  ขึ้นใน  3   จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาระสำคัญให้ประชาชนเลือกผู้ว่าการนครโดยตรง เช่นเดียวกับการเลือกผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งประเด็นนี้ พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกฯฝ่ายความมั่นคง แบ่งรับแบ่งสู้ ขอให้ กอ.รมน.และ สมช.ได้ศึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง ที่จะต้องดูทั้งเรื่องของกฎหมาย  การแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้     และปัญหาที่จะตามมาในอนาคตด้วย

ปัญหาไฟใต้ที่คุกรุ่นมานานและมีแนวโน้มของความรุนแรงมากขึ้น เป็นปัญหาโลกแตกมาทุกรัฐบาล เพราะขาด  การเจรจาและขาดเป้าหมาย ในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน แม้รัฐบาลชุดนี้จะมีความพยายามในการแก้ปัญหาโดยวางยุทธศาสตร์ไว้  6  ข้อด้วยกัน รวมทั้งยุทธศาสตร์ของ    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ที่ทรงมีพระราชดำรัสให้เข้าใจและเข้าถึงปัญหาให้แต่ละกระทรวงนำไปปฏิบัติ และจะต้องมีการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาแก้ปัญหากันแบบไฟไหม้ฟาง แก้ปัญหาในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก ตรึงปัญหาให้อยู่ในบริเวณขอบเขตที่จำกัดมากกว่าจะลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงๆจังๆ ต้องทุ่มเททั้งงบประมาณและกำลังเจ้าหน้าที่ลงไปแก้ปัญหาอย่างมหาศาล แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ

แก้ที่ผู้ปฏิบัติก็แล้ว แก้ที่กฎหมายกฎระเบียบและวิธีการ อ่อนบ้างแข็งบ้างก็แล้ว ดูเหมือนว่าอาการจะทรงกับทรุด เกาไม่ถูกที่คัน สมัยที่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกฯ ดูเหมือนว่าปัญหาไฟใต้จะทุเลาลง เพราะเจ้าหน้าที่ปราบปรามอย่างเด็ดขาด ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้สะเด็ดน้ำอยู่ดี

แนวคิด  ปัตตานีมหานคร  หรือนครรัฐปัตตานี  เคยหยิบยกมาเป็นแนวคิดโดย  พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ แต่ถูกคัดค้านจากฝ่ายความมั่นคง นักการเมือง  และนักวิชาการบางกลุ่ม    เพราะเกรงว่า จะเกิดปัญหาเรื่องอธิปไตยของประเทศตามมา เกรงว่าขวานทองจะถูกแบ่งแยก จึงต้องพับเก็บใส่ลิ้นชักไปตามระเบียบ  ทั้งๆที่แนวความคิดแก้ปัญหาอย่างสันติและสามารถให้คนในสามจังหวัดภาคใต้อยู่ร่วมกันในฐานะคนไทยอย่างสงบสุข สงบศึกโดยการเจรจา เป็นทางออกของปัญหาไฟใต้ที่น่าสนใจและน่าทดลองก็ตาม

เมื่อแนวคิดนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาอีกครั้งหนึ่ง  ประเด็นจึงมาถึงจุดที่ว่า สถานการณ์ในขณะนี้พร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เขตปกครองพิเศษหรือยัง ด้วยวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา ที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆ ในสภาวะแวดล้อมควรจะพิจารณาถึงข้อเท็จจริงบนอธิปไตยและความสงบสุขของประชาชน ไม่ใช่บนความคิดที่จะเอาแพ้หรือชนะ หรือการสูญเสียอธิปไตยเหนือดินแดน จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

การปกครองที่เป็นประชาธิปไตย ควรจะรับฟังความเห็นของผู้ใต้ปกครองในการกำหนดนโยบาย นำประเด็นนี้ไปคุยกันไปเจรจาหาทางออกที่สมดุลในแง่ของการเมืองและการปกครอง ฟังเสียงประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดอย่างไร ต้องการอย่างไร ใจเขาใจเรา แนวคิดจะไม่สูญเปล่า และการแก้ปัญหาไฟใต้ก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้น

การใช้กำลังและอำนาจไม่ใช่แนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง.


หมัดเหล็ก