บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุณค่า "ภาษาไทย"

โดย ซูม

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ประเทศไทยของเรามีการแจกรางวัลใหม่ ขึ้นมาอีกรางวัลหนึ่ง ได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เลยครับรางวัลนี้

ชื่อรางวัลเก๋มาก และเป็นเกียรติมาก รางวัล "ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ" มอบให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นในปี 2551

ผู้รับรางวัลชุดแรกเป็นเด็กนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทย 12 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ของโรงเรียนต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด 121 โรงเรียน

ผมเสียดายที่ในเอกสารข่าวที่ปรากฏในข่าวออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ หลายฉบับ หลังการแจกรางวัล 1 ชั่วโมง ที่ผมนำมาเป็นข้อมูลหลักสำหรับข้อเขียนวันนี้ ไม่ได้เอ่ยชื่อและโรงเรียนเหล่านี้ไว้

สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่เป็นดารานั้น สำนักข่าวต่างๆรายงานเอาไว้ครบถ้วน ผมขออนุญาตคัดลอกมารายงานต่อดังนี้

นักแสดงนำฝ่ายหญิง ได้แก่ น.ส. ปิยธิดา วรมุสิก จากละครเรื่อง "นางทาส" นักแสดงนำฝ่ายชาย ได้แก่ นาย ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ จากละครเรื่อง "เรไรลูกสาวป่า" ดาราประกอบฝ่ายหญิง ได้แก่ น.ส. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี จากละครเรื่อง "ดั่งดวงตะวัน" และนาย มนตรี เจนอักษร จากละครเรื่อง "เทวดาสาธุ"

ครับ! ขอแสดงความยินดีแก่ทุกๆท่านที่ได้รับรางวัล "ราชบัณฑิตย-สถานสรรเสริญ" ซึ่งถือเป็น "รุ่นแรก" ไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง

พร้อมกันนี้ ก็คงต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่เห็นความสำคัญของภาษาไทย โดยยอมรับเป็นประธานแจกรางวัล และยังกล่าวสุนทรพจน์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาไทยไว้อีกหลายประโยค

เช่นท่านเน้นว่า..."ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของชาติ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมานานแสนนาน นอกจากจะให้ติดต่อสื่อสารกันแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวที่สำคัญของคนในชาติ"

"ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่า ภาษาเป็นเครื่องผูกพันมนุษย์ และไม่มีสิ่งใดที่ทำให้คนรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันเท่ากับพูดภาษาเดียวกัน"

ในช่วงท้ายๆ ท่านนายกฯฝากความห่วงใยไปถึงเด็กรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญแก่ภาษาไทยที่เป็นภาษาแม่ของตนน้อยลง จนบางคนไม่สามารถอ่านหรือเขียน หรือใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องได้

สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาษาไทยถูกต้องน้อยลง น่าจะมาจากการใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น

ทำให้เกิดภาษาใหม่ที่ห้วนย่นย่อผิดเพี้ยนไปจากภาษาไทยที่แท้จริง

ท่านฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขในประเด็นนี้ โดยเน้นการให้ความสำคัญแก่ภาษาไทยของเรามากขึ้น สนับสนุนมากขึ้น ทำให้เด็กรุ่นใหม่หันมารักภาษาไทยมากขึ้น

สำหรับตัวท่านเองนั้น มีประสบการณ์ตอนไปเรียนนอกถึง 10 กว่าปี ซึ่งควรจะต้องเหินห่างภาษาไทยอย่างมาก แต่คุณพ่อของท่านก็ตักเตือนแนะนำขออย่าทิ้งภาษาไทย และวิธีที่ดีที่สุดก็คือ การอ่านหนังสือ

ท่านจึงใช้เวลาว่างระหว่างเรียนหนังสือที่เมืองนอก อ่านหนังสือไทยเป็นประจำ และเมื่อกลับมาก็ยังไม่ทิ้งนิสัยการอ่าน ทำให้สามารถใช้ภาษาได้คล่องทั้งไทยและอังกฤษ

สรุปแล้วผมเห็นด้วยกับโครงการแจกรางวัลของราชบัณฑิตยสถาน และยังมีความเชื่อส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งว่า การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องจะทำให้เรามีชีวิตจิตใจเป็นคนไทยที่สมบูรณ์

คนไทยที่สมบูรณ์ในทรรศนะของผม ก็คือ สุภาพอ่อนโยน, เต็มไปด้วยรอยยิ้ม, แข็งในสิ่งที่ควรแข็ง, รักสงบ, ไม่ขี้ขลาดแต่ก็ไม่ข่มเหงคนอื่น, เมตตา ปรานี, ให้อภัย, รักสังคม, รักชุมชน ฯลฯ

การอ่านการเขียนการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องจะนำไปสู่คุณสมบัติเหล่านี้ได้มากกว่าภาษาที่ไม่ถูกต้อง ประเภทก้าวร้าว, ดุดัน, สั้นๆ, โหดๆ ที่เห็นกันอยู่ในกระดานแสดงความคิดเห็นในอินเตอร์เน็ต

ผมก็เลยขอถือโอกาสส่งท้ายคอลัมน์วันนี้ว่า...อ่านเน็ต, ดูเน็ตแต่พอสมควรเถอะหนูๆน้องๆบางกลุ่ม เสร็จแล้วหันมาอ่านหนังสือเล่มๆกันบ้าง โดยเฉพาะหนังสือในชุด 100 เล่มที่คนไทยควรอ่านที่ สกว. เขาเคยสรุปไว้

เลือกอ่านสัก 50 เล่มก็พอครับ...จะได้ทั้งภาษาไทย ได้ทั้งความภูมิใจ และจะรู้จักประเทศไทยของเราดีขึ้น.

"ซูม"