บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อยากให้สอน "ผู้ใหญ่" ด้วย

โดย ซูม

เมื่อวานนี้ ผมเขียนเรื่องการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 แห่ง ทั่วประเทศ ที่โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา ว่าด้วยการเตรียมหลักสูตร “ความเป็นพลเมืองดี” เพื่อสอนให้เด็กๆนักเรียนไทยรัฐวิทยาเติบโตเป็นคนดีของสังคมไทยในวันข้างหน้า

เขียนแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่า ทุกครั้งที่ผมเขียนเรื่องที่จะมีการเรียนการสอน หรือการอบรมให้เด็กๆเป็นคนดีมีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดไม่โกง ฯลฯ โดยโรงเรียนต่างๆก็มักจะมีท่านผู้อ่านเขียนมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยเสมอๆ

อย่างครั้งหนึ่งผมเคยเขียนถึงหลักสูตร “โตแล้วไม่โกง” ที่ทางนิด้า รวมกับโรงเรียนในสังกัด กทม.ร่วมกันจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆ เพื่อให้เติบโตเป็นคนไม่โกงในอนาคต

ก็มีจดหมายจากท่านผู้อ่านเขียนมาร่วมแจมกับผมด้วย มีทั้งเห็นด้วยและเสนอความเห็นเพิ่มเติมน่าสนใจไม่น้อยเลย

เผอิญผมยังไม่ได้นำจดหมายลงและยังไม่ได้ตอบในช่วงนั้น แต่ก็ยังเก็บจดหมายเอาไว้ในแฟ้มปึกใหญ่

ผมขออนุญาตคัดลอกนำจดหมายบางส่วนมาลงสู่กันอ่านนะครับ แม้จะช้าไปประมาณ 2-3 ปี และเป็นความเห็นเพียงเรื่องเดียวคือหลักสูตรโตแล้วไม่โกง แต่ก็อาจนำมาเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลักสูตรอื่นๆได้

เรียนคุณซูมไทยรัฐ ผมอ่านบทความเรื่องหลักสูตรของนิด้ากับโรงเรียนใน กทม. เรื่อง “โตแล้วไม่โกง” ที่คุณเขียนเมื่อวันวานแล้วรู้สึกคัน (ปากกา) อยากจะขอร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย

ก่อนอื่นผมขอบอกว่า ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้และหลักสูตรนี้ พร้อมกับขอสนับสนุนให้นำไปใช้อย่างกว้างขวางนอกเหนือจากโรงเรียน กทม.ด้วย ยิ่งหากนำไปใช้กับโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศยิ่งจะดีเป็นที่สุด

แต่เหตุที่ผมเขียนมาหาคุณก็เพราะผมนึกดูแล้วก็เห็นใจเด็กๆ

ทุกวันนี้ที่เกือบจะเป็นถังขยะให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายทดลองความคิดไปเสียแล้ว ใครคิดจะทำอะไรก็จะส่งไปทดลองที่เด็กๆ อบรมแต่เด็กๆอยู่อย่างเดียว ซึ่งแม้จะดี มีประโยชน์ แต่มันคงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ทำไมเราไม่คิดหาหลักสูตรอะไรมาสอน “ผู้ใหญ่” เสียบ้างเล่า เพราะจริงๆแล้วคนที่ทำผิดคิดมิชอบในทุกๆเรื่องในปัจจุบันนี้ก็ล้วนแต่เป็นพวกผู้ใหญ่ไก่เขี่ยทั้งหลายนี่แหละ

อีกอย่างหนึ่ง ถึงเราจะสอนหรืออบรมเด็กไปแล้ว แต่ถ้ากลับไปบ้าน เด็กเห็นผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ หรือญาติเด็กๆยังทำผิดอยู่ ยังโกงอยู่ เด็กก็คงจะลืมคำสอนของคุณครู หันไปโกงตามพ่อแม่เหมือนเดิม

ผมจึงเห็นว่าการอบรมการสอนเด็กอย่างเดียวไม่พอ จะเป็นการเอาเปรียบเด็กด้วย คุณควรเสนอนิด้า หรือเสนอใครก็ได้ที่มีพลังให้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ใหญ่ด้วย จะเป็นโครงการประเภทสั้นๆ หลักสูตรไม่ยาวนัก แบบโตแล้วเรียนลัดสมัยก่อนที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ก็ได้.

ขอแสดงความนับถือ
ไชยา


ซูม หมายเหตุ ถ้าจะว่าไป ผมก็เห็นด้วยกับคุณไชยาที่ว่า ถ้าเราไม่จัดการฝึกอบรมผู้ใหญ่ หรือไม่แก้ไขที่ตัวผู้ใหญ่เสียก่อน ต่อให้เราจัดหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆในเรื่องดีงามต่างๆอย่างไร ก็ยากจะประสบความสำเร็จ

แต่ผมก็นึกไม่ออกว่าเราจะไปจัดหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่อย่างไรดี และจะไปเปิดโรงเรียนกวดวิชาที่ไหนได้บ้าง เพื่อให้ผู้ใหญ่มาเรียนมาอบรม หรือเรียนลัดวิธีทำความดีในเรื่องต่างๆ

ขนาดจะอบรมสั่งสอนผู้ใหญ่เรื่องโกงกิน เรื่องคอรัปชันอย่างเดียว ตามที่คุณไชยาเสนอมา ผมยังนึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรเลยครับ

ถ้าจะจัดหลักสูตรความเป็นพลเมืองดีให้ครบเครื่องอย่างที่ไทยรัฐวิทยาเขาจะสอนเด็กๆ ผมว่าคงยิ่งจัดเป็นหลักสูตรผู้ใหญ่ได้ยากเต็มที

แต่ก็เห็นด้วยนะครับว่า สอนเด็กๆอย่างเดียวอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ถ้าไม่สอนหรือไม่จัดการกับผู้ใหญ่ ซึ่งทุกวันนี้เป็นตัวการหลักในทุกๆเรื่องที่เป็นปัญหาของแผ่นดินควบคู่ไปด้วย

ส่วนจะทำอย่างไร...เอาไว้นึกออกเมื่อไหร่ค่อยเขียนอีกทีก็แล้วกันครับ.


“ซูม”