ข่าว

วิดีโอ

ใจเขาใจเรา

การปลุกกระแสต้านโครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์กำลังบานฉ่ำเกินห้ามใจ สวนทางกับกระแสเชียร์ให้สร้างเขื่อนที่เบาลง

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าถ้าวัดจากกระแสอย่างเดียวโครงการเขื่อนแม่วงก์ต้องจบเห่แน่นอน

เพราะการไม่เอาเขื่อนเพื่อรักษาป่าเป็นจุดยืนที่คนส่วนใหญ่เห็นดีเห็นงาม

แต่ถ้ารัฐบาลจะล้มโครงการเขื่อนแม่วงก์เพราะกระแสต่อต้านอย่างเดียวก็ง่ายเกินไป

ฉะนั้น จะสร้าง? หรือไม่สร้าง? ต้องตัดสินที่เหตุผลข้อเท็จจริง

เอาข้อเท็จจริงทั้ง 2 ด้านมาขึ้นตาชั่งวัดกันปอนด์ต่อปอนด์

เปิดเวทีกลางให้ตัวแทน 2 ฝ่ายได้โต้แย้งหักล้างกันทุกประเด็น

ถ้าสรุปว่าเขื่อนแม่วงก์มีผลเสียมากกว่าผลดีก็ต้องยกเลิกสถานเดียว!!

แต่ถ้าสรุปว่าเขื่อนแม่วงก์มีผลดีมากกว่าผลเสีย เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนก็ต้องเดินหน้าต่อไป

“แม่ลูกจันทร์” เห็นว่าขณะนี้ข้อมูลของทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่ตรงกัน

ฝ่ายคัดค้านระบุว่าการสร้างเขื่อนแม่วงก์ต้องใช้พื้นที่ป่าถึงสามหมื่นไร่ ขยายชลประทานได้อีกหนึ่งแสนไร่

ป้องกันน้ำท่วมได้แค่ 1 เปอร์เซ็นต์

แต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าโครงการนี้ใช้พื้นที่ป่าไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันไร่ ขยายพื้นที่ชลประทานได้กว่าสามแสนไร่

ป้องกันน้ำท่วมได้อีก 5 เปอร์เซ็นต์

เมื่อข้อมูล 2 ฝ่ายขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าจะมอบให้กระทรวงมหาดไทยไปจัดเวทีประชาพิจารณ์ ก็จะถูกโจมตีว่าจัดเวทีหนุนให้สร้างเขื่อนแน่นอน

ฉะนั้น ต้องมีเวทีที่เป็นกลาง และมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลาง เอาข้อมูลทั้ง 2 ด้าน ใส่กระชอนกรองว่าข้อมูลฝ่ายไหนจริง? ฝ่ายไหนแหกตา?

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่าโครงการเขื่อนแม่วงก์เป็นประเด็นสาธารณะ ไม่ใช่ประเด็นการเมือง

เพราะประชาชนทุกคนตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ยันกรุงเทพฯ คือผู้ได้ประโยชน์ หรือเสียประโยชน์โดยตรง

เขื่อนแม่วงก์จะช่วยป้องกันน้ำท่วมได้จริงหรือไม่ และป้องกันได้มากขนาดไหนเป็นเงื่อนไขสำคัญ

ความเสียหายพื้นที่ป่าที่จะคุ้มค่ากับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากวิบัติภัยน้ำท่วมหรือไม่ ต้องพิสูจน์กันให้ชัดเจน

“แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยที่ นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยืนยันว่าจะไม่เร่งรีบตัดสินใจ รัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังความเห็นทุกมิติจากทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชน

“นายกฯปู” ย้ำด้วยว่า การบริหารจัดการน้ำไม่ได้มองที่การสร้างเขื่อนอย่างเดียว แต่ต้องมองปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อให้เกิดความสมดุล

และต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบที่อยู่ปลายทาง

แสดงว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้หัวชนฝาจะเดินหน้าสร้างเขื่อนสุดลิ่มทิ่มประตู

“แม่ลูกจันทร์” ชื่นชมแนวทางของ “ศศิน เฉลิมลาภ” เลขาธิการมูลนิธิสืบฯหัวหอกคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ซึ่งไม่ได้ต่อต้านการสร้างเขื่อนตะพึดตะพือ

แต่ที่คัดค้านโครงการนี้เพราะไปสร้างเขื่อนในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าจำนวนมากใช้เป็นแหล่งหากิน

“ศศิน” ยืนยันว่าไม่เอาเขื่อน ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เอาน้ำ ไม่เอาเขื่อนไม่ได้หมายความว่าไม่เอาระบบชลประทาน

แต่ต้องการให้การพัฒนากับการอนุรักษ์ป่ามีความสมดุล

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าสุดท้ายโครงการเขื่อนแม่วงก์จะจบด้วยดี จะสร้าง? หรือไม่สร้าง? จะตัดสินด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริง

ไม่แน่...คนที่เคยเชียร์ให้สร้างเขื่อนอาจเปลี่ยนใจเป็นฝ่ายค้าน

คนที่เคยค้านไม่ให้สร้างเขื่อนอาจเปลี่ยนใจเป็นฝ่ายเชียร์

เหมือน “ปราโมทย์ ไม้กลัด” ซึ่งเคยหนุนให้สร้างเขื่อนแม่วงก์ แต่วันนี้ก็ออกมาคัดค้านเต็มตัว

เหมือน “ปลอดประสพ สุรัสวดี” ที่เคยคัดค้านไม่ให้สร้างเขื่อนแม่วงก์ แต่วันนี้ออกมาหนุนสุดตัว

อืมม์...เก๋ไปอีกแบบนึง.

แม่ลูกจันทร์

26 ก.ย. 2556 08:40 26 ก.ย. 2556 08:41 ไทยรัฐ